Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Daily archives "24 lutego 2017"

2 Artykuły

POROZUMIENIE SKS

W załączeniu przesyłamy trójstronne porozumienie pomiędzy KPSZS, Powiatem/Gminą/Miastem, a Szkołą.

Proszę o wydrukowanie egzemplarza dla każdej ze stron i przesłanie wypełnionych na nasz adres korespondencyjny z dopiskiem SKS 2017. Podpisane przez nas porozumienia odeślemy z powrotem.

Porozumienie SKS 2017

 

Umowa zlecenie SKS

W załączniku oraz w zakładce „dokumenty” jest do pobrania druk umowy zlecenie dla prowadzących zajęcia.

Nauczyciel na pierwszej stronie umowy zlecenie uzupełnia pola: Imię i Nazwisko, nr dowodu osobistego, nr konta oraz składa trzy podpisy po prawej stronie. Drugą stronę uzupełniamy w całości, łącznie z podpisem.

Umowa powinna być wydrukowana na 1 kartce A4 (druk dwustronny). Wypełnioną umowę wraz z wydrukiem z dziennika zajęć za dany miesiąc należy przesłać na nasz adres nie później niż do trzeciego dnia kolejnego miesiąca!

Prosimy również o jednorazowe przesłanie oświadczeń załączonych do postu.

OBOWIĄZUJE ROZLICZENIE MIESIĘCZNE!

Umowa zlecenie SKS 2017

Oświadczenia do celów podatkowych i ZUS

Oświadczenia do przetwarzania danych osobowych SKS