Ważne informacje SKS

Proszę o zapoznanie i ustosunkowanie się do niżej zamieszczonego pisma od operatora krajowego projektu „Szkolny Klub Sportowy”

Pismo do nauczycieli – październik