Ewaluacja programu SKS

Prosimy o zapoznanie się z pismami skierowanymi do nauczycieli SKS od krajowego koordynatora projektu.

Ewaluacja SKS_List intencyjny Pismo do nauczycieli

SKS_testy sprawnościowe_przedłużenie terminu