Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Monthly archives "Luty"

5 Artykuły

Dziennik SKS – instrukcje

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu dzisiejszym Instytut Sportu udostępnia platformę SKS dla wszystkich użytkowników. Logowanie będzie możliwe od godz. 16:00, ale zanim to nastąpi, informuję, że nauczyciele najpierw powinni zapoznać się z pismem dotyczącym realizacji programu w II edycji programu SKS oraz podstawową instrukcją korzystania z systemu – instrukcje zostały opracowane w dwóch wersjach (nauczyciel kontynuujący, nauczyciel nowy).

INSTRUKCJA_DZIENNIK SKS_NAUCZYCIELE KONTYNUUJĄCY

INSTRUKCJA_DZIENNIK SKS_NOWI NAUCZYCIELE_2018

PISMO DO NAUCZYCIELI_II EDYCJA PROGRAMU SKS

Umowa zlecenie SKS 2018

Poniżej zamieszczono Umowę zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia SKS w roku 2018. Umowa obejmuje cały okres trwania zajęć w ramach w/w projektu. Proszę nauczycieli o wydrukowanie, uzupełnienie i jak najszybsze przesłanie listownie na adres stowarzyszenia – Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem „SKS”.

Umowa zlecenie SKS 2018

Porozumienie współpracy „SKS”

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy w programie Szkolny Klub Sportowy. Prosimy Gminy/Powiaty/Miasta oraz w przypadku Szkół bez wsparcia Samorządu lokalnego o wypełnienie porozumień i przesłanie w  dwóch egzemplarzach na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. Jeden egzemplarz uzupełnionego porozumienia odeślemy na wskazany adres. Konieczne jest wskazanie i uzupełnienie ppkt 4 w paragrafie 4. 

Porozumienie SKS 2018

Szkolny Klub Sportowy – CZAS START !!!

Z przyjemnością informujemy, że decyzją MSiT ponownie zostaliśmy koordynatorem wojewódzkim programu „Szkolny Klub Sportowy”. W związku z tą pozytywną decyzją możemy oficjalnie ogłosić start programu od dnia 1 lutego. Poniżej zamieszczono listę szkół, które kontynuują lub zaczynają z nami współpracę w tym roku. Lista na pewno nie jest bezbłędna dlatego prosimy o informowanie nas w formie mailowej w przypadku złej nazwy szkoły (w związku z reformą) lub innej niezgodnej bądź niejasnej sytuacji. Do dnia 16 lutego br. zamieścimy na stronie „porozumienie dla powiatów, gmin lub szkół” oraz stosowną umowę zlecenie z prowadzącymi zajęcia SKS. W tym roku będą obowiązywały dwie umowy zlecenie na cały okres trwania programu (luty-czerwiec, wrzesień-listopad), a rozliczenie comiesięczne będzie się opierało na zamieszczonym przez nauczycieli skanie raportu za dany miesiąc. Odchodzimy od comiesięcznego przesyłania dokumentów w formie listownej, ale obecna forma wymusza na nauczycielach uzupełnianie dziennika on-line na bieżąco i zamieszczanie raportu do 5 dnia  kolejnego miesiąca. Nie dostosowanie się do powyższych reguł może skutkować zwrotem środków za dany miesiąc do MSiT czego nikt z nas nie chce. Proszę o rozplanowanie 70 jednostek zajęć od 1.02 do 30.11.2018r. tak, aby na koniec roku nie było trudności ze zrealizowaniem wszystkich jednostek. Dziennik on-line zostanie uruchomiony 12 lutego. i to od tego dnia konieczna będzie jak najszybsza rejestracja i zalogowanie w systemie. Zajęcia oczywiście można będzie prowadzić w ferie. Poniżej zamieszczamy również „Regulamin uczestnictwa w programie”.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem sks@kpszs.pl oraz nr telefonu 52 3461338.

 

Regulamin_SKS

Lista szkół SKS