Oświadczenie rodzica

Poniżej zamieszczamy oświadczenie rodzica wyrażające zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach „SKS”. Oświadczenie należy zamieścić w dzienniku on-line w edycji ucznia w postaci skanu/zdjęcia dokumentu.

Wzór_oświadczenia_rodziców_SKS_kujawsko-pomorskie