Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Wcześnijesze archiwa "2019"

10 Artykuły

Szkolny Klub Sportowy 2020 !!!

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2020. W związku z tym bardzo proszę o wstępne deklaracje odnośnie grup kontynuujących udział w projekcie w przyszłym roku. W załączniku została zamieszczona lista grup realizujących projekt w roku 2019. Bardzo proszę o wyszukanie na liście gminy, miasta lub powiatu (zależnie od koordynacji grup) i  naniesienie ewentualnych zmian (rezygnacja grupy, dodanie nowej grupy, zmiana nauczyciela itp.). Zweryfikowany przez Państwa załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 22 listopada.

W stosunku do roku 2019 założenia programowe zostały niezmienione (zał.). Termin rozpoczęcia projektu jest zależny  od rozwoju naboru oraz daty decyzji konkursowej Ministra Sportu, ale nie później niż 1 luty 2020 r. Porozumienie pomiędzy Kujawsko-Pomorskiem Stowarzyszeniem Związków Sportowych, a Gminą/Powiatem również nie będzie zawierało znaczących zmian. Bardzo proszę o pilne zweryfikowanie stanu grup w Państwa gminach ponieważ czas będzie działać na korzyść uczniów.

Decyzja_nr_39__MSIT_z_dnia_24_10_2019_r__SKS_2020 (1)

Lista grup SKS 2019 – zgodnie z realizacją

założenia programowe SKS 2020

Kontynuacja programu Szkolny Klub Sportowy

Drodzy Nauczyciele!

W związku z nowym rokiem szkolnym przypominamy o kontynuacji projektu „Szkolny klub sportowy” oraz należytym jego realizowaniem. Wszystkim nam powinno zależeć, aby program został w pełni zrealizowany w związku z utrzymaniem programu na przyszłe lata. Dlatego, zgodnie z umową jaka została pomiędzy nami spisana prosimy o:
– zrealizowanie zadania w wymiarze 70 godzin dla każdej z grup ćwiczebnych. W wyjątkowych (zgłoszonych) przypadkach dopuszczamy realizację zajęć do 15.12.2019r z zamieszczeniem raportu grudniowego do 17 grudnia.
– informowaniu o trudnościach i zmianach: likwidacja gimnazjum, przejście na emeryturę, zwolnienie lekarskie, opieka nad dzieckiem, zmiana pracy lub zmniejszenie wynagrodzenia poniżej 2.250zł., przejęcie grupy przez innego nauczyciela itp.

Umowa pomiędzy KPSZS, a Nauczycielem jest zawarta na okres 1.02 – 15.12.2019r. (w nielicznych przypadkach okres jest inny) i to jest czas w jakim są Państwo zatrudnieni w KPSZS i zarejestrowani w ZUS. Przerwanie lub zmiana okresu zatrudnienia wymaga spisania aneksu do umowy oraz korekt do Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Bardzo prosimy o informowanie nas o jakichkolwiek trudnościach, a wtedy może uda się zastosować środki prewencyjne lub znaleźć rozwiązanie, ale do tego niezbędna jest wymiana informacji i współpraca. Jesteśmy dla Was jak i Państwo dla nas.

 

Testy sprawnościowe SKS

Drodzy Nauczyciele,

Przypominamy, że do 16 czerwca trwa wiosenna edycja testów sprawnościowych. Oznacza to, że do 16 czerwca nauczyciele muszą rozpocząć testy w swoich grupach w dzienniku elektronicznym. Jeżeli nauczyciele nie zrobią tego sami, system zrobi to za nich automatycznie 16 czerwca.

Od momentu rozpoczęcia testu w dzienniku na jego uzupełnienie jest 21 dni. Jeżeli nauczyciel w przeciągu tych 21 dni nie wyśle poprawnie uzupełnionego testu, test zostaje przeterminowany. W takiej sytuacji, do 16 czerwca nauczyciele mają możliwość rozpoczęcia w systemie kolejnego testu, który również będzie aktywny 21 dni. W przypadku, gdy test przeterminuje się po 16 czerwca uruchomienie testu będzie możliwe tylko przez konto administratora.

W załączniku przesyłamy instrukcję wprowadzania testów sprawnościowych, która jest również dostępna na stronie internetowej oraz w zakładce „Dokumenty” w dzienniku nauczycieli.

Instrukcja-testy-sprawnosciowe-wiosna-2019

SKS on Tour we Włocławku!!!

SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. Głównym założeniem SKSonTour jest realizacja obwodów stacyjnych, podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności oraz są poddawani testom sprawności fizycznej. Wszystkim zadaniom towarzyszy doskonała zabawa i mnóstwo uśmiechu.
W 2018 r. odbyło się 9 takich wydarzeń. Najlepszym podsumowaniem jest film, zobaczcie go koniecznie – link.
W 2019 r. czeka na Was kolejnych 7 wydarzeń + jedna, wielka niespodzianka.

Trwa rekrutacja na pierwszy, tegoroczny #SKSonTour, który odbędzie się 19 marca w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku.

Szczegóły w poniższym odnośniku:

https://szkolnyklubsportowy.pl/aktualnosci/odkrywamy-pierwsza-lokalizacje-sksontour-2019

 

 

Lista SKS 2019

Poniżej lista grup realizujących program „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2019. Liczba wierszy określa liczbę grup ćwiczebnych. Jeżeli są jakieś wątpliwości odnośnie listy (liczba grup, błędna nazwa szkoły itp.) bardzo prosimy o kontakt mailowy – sks@kpszs.pl  lub telefoniczny – 52 3461338. Lista grup jeszcze może ulec bardzo kosmetycznym zmianom, dlatego warto zgłaszać potrzeby i uwagi. 

Lista grup SKS 2019

SKS 2019r. POROZUMIENIE WSPÓŁPRACY SKS

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy w programie Szkolny Klub Sportowy na rok 2019. Prosimy Gminy/Powiaty/Miasta oraz w przypadku Szkół bez wsparcia Samorządu lokalnego o wypełnienie porozumień i przesłanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. Jeden egzemplarz uzupełnionego porozumienia odeślemy na wskazany adres.

Porozumienie_o_współpracy SKS OW-szkołaJST 2019

Dziennik SKS 2019

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy informację o zmianach i nowościach w elektronicznym systemie SKS w nowej edycji Programu. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. 

Dziennik SKS zostanie udostępniony w dniu 29 stycznia br. Opóźnienie spowodowane jest wykrytą próbą nieuprawnionego uzyskania dostępu do części informacji znajdujących się w serwisie www.szkolnyklubsportowy.pl i koniecznością wprowadzenia zmian podnoszących bezpieczeństwo danych umieszczanych w serwisie.

Pismo do nauczycieli_SKS2019_teamSKS

 

PIT 2018

Informujemy, że PITY-11 za rok 2018 można odbierać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Gdańskiej 163, w pokoju nr 135 w Bydgoszczy w dni powszednie w godzinach 9.00-14.00 (uprzednio proszę poinformować telefonicznie 52 3461338). Nieodebrane pity zostaną wysłane listownie po 10.02.2019r.