Szkolny Klub Sportowy 2020 !!!

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2020. W związku z tym bardzo proszę o wstępne deklaracje odnośnie grup kontynuujących udział w projekcie w przyszłym roku. W załączniku została zamieszczona lista grup realizujących projekt w roku 2019. Bardzo proszę o wyszukanie na liście gminy, miasta lub powiatu (zależnie od koordynacji grup) i  naniesienie ewentualnych zmian (rezygnacja grupy, dodanie nowej grupy, zmiana nauczyciela itp.). Zweryfikowany przez Państwa załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 22 listopada.

W stosunku do roku 2019 założenia programowe zostały niezmienione (zał.). Termin rozpoczęcia projektu jest zależny  od rozwoju naboru oraz daty decyzji konkursowej Ministra Sportu, ale nie później niż 1 luty 2020 r. Porozumienie pomiędzy Kujawsko-Pomorskiem Stowarzyszeniem Związków Sportowych, a Gminą/Powiatem również nie będzie zawierało znaczących zmian. Bardzo proszę o pilne zweryfikowanie stanu grup w Państwa gminach ponieważ czas będzie działać na korzyść uczniów.

Decyzja_nr_39__MSIT_z_dnia_24_10_2019_r__SKS_2020 (1)

Lista grup SKS 2019 – zgodnie z realizacją

założenia programowe SKS 2020