Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Monthly archives "Październik"

2 Artykuły

Drodzy Nauczyciele,

Zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku muszą być realizowane w innej rzeczywistości niż dotychczas. Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia wprowadzane rozporządzeniami Rady Ministrów oraz zalecenia Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego wpływają również na nasze sportowe, pozalekcyjne zajęcia.

W świetle obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów, uprawianie sportu, również naszego – związanego z aktywnością dzieci i młodzieży, jest możliwe. Co więcej, w zaistniałej sytuacji udział w zajęciach SKS ma dodatkowe, ważne znaczenie. Podczas nich, uczestnicy Programu mają szansę odetchnąć choć trochę od ciężaru epidemii bawiąc się i rywalizując z rówieśnikami – to bardzo ważne dla ich kondycji fizycznej i psychicznej.

 Zajęcia, do końca tegorocznej edycji, muszą odbywać się przy zachowaniu zasad narzuconych przez przepisy prawa dotyczące aktywności sportowej.

 Po pierwsze. Limit osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach sportowych wynosi na dzień dzisiejszy 250 osób, co w naszej, SKSowej rzeczywistości oznacza, że każda, nawet najliczniejsza grupa może bez przeszkód realizować Program zarówno na obiektach otwartych, jak i w halach. Co więcej, zachęcamy nauczycieli, żeby prowadzili zajęcia nawet przy niewielkiej frekwencji – poniżej 15 osób.

 Po drugie. W szkołach, które przeszły/przechodzą na nauczanie zdalne JEST MOŻLIWE prowadzenie zajęć w ramach Programu SKS. Jeżeli zajęcia realizowane są na obiektach szkolnych, nauczyciel musi mieć zgodę dyrekcji szkoły na organizację zajęć.

 Po trzecie. Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Po każdych zajęciach dezynfekowany musi być również sprzęt. W czasie zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 Po czwarte. SKS-owe aktywności mogą być prowadzone w obiektach zamkniętych, również na basenach i w siłowniach – przepisy prawa zezwalają na organizację tam zajęć sportowych, na obiektach otwartych – boiska, bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp., jak i w terenie otwartym.

 Przypominamy, że, zgodnie z decyzją Ministra Sportu, grupy, które dołączyły do Programu od września br. realizują zajęcia w wymiarze 28 godzin.

 Po piąte. Realizacja jesiennej edycji testów sprawnościowych ponownie została mocno utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiona. Informujemy, że wszystkie rozpoczęte testy w systemie, które nie mogą zostać zrealizowane i uzupełnione oraz te, które zostały zrealizowane i uzupełnione częściowo – należy wysłać – wpisując nieobecność uczniom, którzy nie zostali poddani próbom lub zaznaczając przy konkretnych próbach, których nie udało się zrealizować, że próba nie została wykonana.

 Jeżeli nauczyciel do tej pory nie rozpoczął testu sprawnościowego swojej grupie lub grupach ćwiczebnych – powinien to zrobić do 31 października, niezależnie od tego, czy będzie miał możliwość zrealizowania prób wśród uczestników, czy nie. Test bezwzględnie należy wysłać z wpisanymi wynikami pomiarów lub – w przypadku braku możliwości ukończenia testu – z oznaczeniem niezrealizowania prób lub zaznaczeniem nieobecności uczniów. Jeżeli nauczyciel nie rozpocznie testu do 31 października, test zostanie uruchomiony automatycznie, a na jego uzupełnienie i wysłanie będzie standardowe 21 dni.

 W sprawach technicznych związanych z w/w kwestiami dot. uzupełniania i wysyłania testów sprawnościowych, odsyłamy do instrukcji, która znajduje się w zakładce „Dokumenty” w dzienniku SKS.

 O wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach, które będą miały wpływ na realizację Programu SKS, będziemy informować na bieżąco.