Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Monthly archives "Grudzień"

3 Artykuły

Raporty – brak pieczątki

Prosimy osoby, które z przyczyn związanych z epidemią wstawiły raport przepracowanych godzin SKS bez pieczątki dyrekcji, o przesłanie uzupełnionych raportów na adres mailowy – sks@kpszs.pl

Rozliczenie godzin SKS za rok 2020

Informujemy że zgodnie z §1 pkt.2 ppkt.8 umowy zlecenie zawartej pomiędzy nauczycielem, a KPSZS raporty za zrealizowane godziny, także przepracowane w grudniu należy wstawić w dziennik on-line do dnia 16.12.2020r. (włącznie). Po tym terminie raporty mogą zostać nierozliczone.

 

Szkolny Klub Sportowy 2021 !!!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować  o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2021. W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje(zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup kontynuujących udział w projekcie w przyszłym roku. W załączniku „lista grup 2020-realizacja” została zamieszczona lista grup realizujących projekt w roku 2020. Bardzo prosimy o wyszukanie na liście gminy, miasta lub powiatu (zależnie od koordynacji grup) i naniesienie ewentualnych zmian (rezygnacja grupy, dodanie nowej grupy, zmiana nauczyciela itp.) w załączonej deklaracji. Zweryfikowany przez Państwa załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 14 grudnia 2020 roku.

W stosunku do roku 2020 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2021”) uległy jednej bardzo istotnej zmianie. W 2021 roku stawka za godzinę ćwiczebną została podniesiona z 40zł do 60zł. Pozostałe założenia bez mian. W związku z tym, że podana kwota dotacji na projekt SKS w roku 2021 jest bardzo zbliżona do dotacji z roku 2020 zmiana wynagrodzenia nauczyciela znacząco wpływa na limit grup w województwie, z liczby grup 978 w roku 2020 do 653 w roku 2021. Dlatego prosimy o rzetelne potraktowanie naboru do programu i zgłaszanie tylko nauczycieli zdecydowanych na realizację programu SKS.

Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas.

Informujemy również, że w roku 2021 procentowy udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej (bez możliwości pisemnego wykazania wkładu niefinansowego – wynajem obiektów)  jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć. W roku 2021 wyniesie on 250 zł brutto za jedną grupę ćwiczebną w skali całego roku (jest to związane z większą stawką godzinową nauczyciela).

deklaracja- JST,Szkoła

Lista grup 2020 – realizacja

 Program_Szkolny_Klub_Sportowy_2021

założenia-programowe-SKS-2021