SKS testy – edycja jesienna :)

Informujemy, że z dniem 6.10.2021 r. rozpoczęła się jesienna edycja testów sprawnościowych Programu Szkolny Klub Sportowy, która potrwa do końca listopada.

Oznacza to, że w terminie 6.10-30.11.2021 r. każdy nauczyciel realizujący aktualnie program SKS ma obowiązek rozpocząć test w dzienniku SKS (zakładka „Testy sprawnościowe” i opcja „Rozpocznij test”), w przeciągu 21 dni (od uruchomienia testu) przeprowadzić w swoich aktywnych grupach ćwiczebnych (dla wszystkich aktywnych uczestników) wymagane próby sprawności fizycznej, wprowadzić je we właściwe miejsce w elektronicznym dzienniku SKS i wysłać.

Niezrealizowanie zadania może skutkować niewypłaceniem środków lub rozwiązaniem umowy.

PODSUMOWUJĄC:

  1. Test sprawnościowy należy rozpocząć w terminie 6.10-30.11.2021 r. (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć test należy uruchomić go w systemie elektronicznym(link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni(niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji i wprowadzenia do dziennika testów sprawnościowychLINK