Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Wcześnijesze archiwa "2022"

6 Artykuły

Umowa Zlecenie „Szkolny Klub Sportowy 2022”

Drodzy Nauczyciele,

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie dla nauczycieli realizujących projekt SKS w roku 2022. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie jednego egzemplarza na adres Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz. W momencie otrzymania umowy, zostaje aktywowany elektroniczny dziennik SKS. Informujemy, że możliwość realizacji zajęć i wpisywania w dziennik rozpoczyna się 1 lutego, a kończy 30 listopada 2022r.

Umowa_zlecenia_SKS 2022 

Porozumienie SKS 2022

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy wraz z załącznikiem dla Gmin/Miast/Powiatów lub Szkoły. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Porozumienie z dołączoną fakturą za wkład własny zostanie odesłana na wskazany w porozumieniu adres korespondencyjny. 

Edit: aktualizacja porozumienia – usunięty został paragraf 1 pkt.6

 

Porozumienie-o-współpracy JST-OW 2022

zał.nr 1 – wykaz grup ćwiczebnych 

 

SKS 2022 – wyniki naboru/kontynuacja

Ruszyła kolejna edycja ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy”. Poniżej widnieje lista grup, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie w roku 2022. Akceptację otrzymały wszystkie zgłoszone grupy do projektu w liczbie 958, a liczba godzin dla każdej grupy w roku 2022 wynosi 53 godziny w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2022r

Lista nie zawiera nazwisk nauczycieli, a każdy wiersz odpowiada jednej grupie ćwiczebnej. W przypadku niejasności prosimy o bezpośredni kontakt pod adres mailowy sks@kpszs.pl lub telefoniczny 52 3461338.

Wkład własny po stronie Gmin, Miast, Powiatów lub Szkół wynosi 250 zł za grupę ćwiczebną w skali całego roku. Wkrótce na stronie oraz drogą mailową zostanie przekazane porozumienie dla gmin/miast/powiatów oraz umowa zlecenie dla nauczycieli.

Lista SKS 2022

PIT 2021

Informujemy, że od dnia 31.01.2022r. rozpoczynamy wysyłkę elektroniczną (zgodnie z treścią zawartej umowy) druków PIT-11. Dokumenty będą wysyłane z konta anna.lewandowska@kpszsz.pl. 

Szkolny Klub Sportowy 2022 !!!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować  o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2022. Przeznaczono rekordowe środki  finansowe na ten rok, dlatego deklaracja każdej z grup może zostać rozpatrzona pozytywnie !!!

W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje (zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup chcących wziąć udział w projekcie w roku 2022. Załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 14 stycznia 2022 roku.

W stosunku do roku 2021 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2022”) nie uległy żadnej istotnej zmianie. W 2022 roku każdy nauczyciel prowadzący zajęcia, po zakończeniu realizacji zadań będzie musiał wypełnić raport podsumowujący w formie elektronicznej, za pośrednictwem dziennika SKS. Pozostałe założenia bez mian.

Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas.

Informujemy również, że w roku 2022 (wzorem roku 2021) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS)  i będzie wynosił od 250zł do 300zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.

Program_Szkolny_Klub_Sportowy_-_edycja_2022_r

założenia-programowe-SKS-2022

deklaracja 2022- JST,Szkoła