Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Monthly archives "Marzec"

2 Artykuły

Umowa Zlecenie „Szkolny Klub Sportowy 2022”

Drodzy Nauczyciele,

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie dla nauczycieli realizujących projekt SKS w roku 2022. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie jednego egzemplarza na adres Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz. W momencie otrzymania umowy, zostaje aktywowany elektroniczny dziennik SKS. Informujemy, że możliwość realizacji zajęć i wpisywania w dziennik rozpoczyna się 1 lutego, a kończy 30 listopada 2022r.

Umowa_zlecenia_SKS 2022 

Porozumienie SKS 2022

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy wraz z załącznikiem dla Gmin/Miast/Powiatów lub Szkoły. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Porozumienie z dołączoną fakturą za wkład własny zostanie odesłana na wskazany w porozumieniu adres korespondencyjny. 

Edit: aktualizacja porozumienia – usunięty został paragraf 1 pkt.6

 

Porozumienie-o-współpracy JST-OW 2022

zał.nr 1 – wykaz grup ćwiczebnych