Szkolny Klub Sportowy 2023

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2023. Przeznaczono rekordowe środki finansowe na przyszły rok, dlatego deklaracja każdej z grup może zostać rozpatrzona pozytywnie !!! W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje (zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup chcących wziąć udział w projekcie w roku 2023. Załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl do dnia 2 grudnia 2022 roku. W stosunku do roku 2022 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2023”) nie uległy zmianie. Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas. Informujemy również, że w roku 2023 (wzorem roku 2022) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS) i będzie wynosił od 250zł do 300zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.