Walne Zebranie KPSZS

21 kwietnia br. na obiekcie sportowym klubu Polonia Bydgoszcz odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych. Podczas spotkania za działalność w ubiegłej kadencji podziękowano Zarządowi w imieniu Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Obecni byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Kujawko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski oraz Wiceprezydent Mirosław Kozłowicz. Delegaci i przedstawiciele okręgowych związków sportowych udzielili ustępującym władzom absolutorium oraz nakreślili kierunki dalszych działań. Jednocześnie wybrano nowe władze Stowarzyszenia – Prezesa i Zarząd. Zostałem ponownie wybrany Prezesem Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych na trzecią już kadencję. Następnie podczas pierwszego posiedzenia Zarządu wybrano dwóch Wiceprezesów – Jerzego Kanclerza i Mirosława Bednarczyka