Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Kontynuacja programu Szkolny Klub Sportowy

Drodzy Nauczyciele!

W związku z nowym rokiem szkolnym przypominamy o kontynuacji projektu „Szkolny klub sportowy” oraz należytym jego realizowaniem. Wszystkim nam powinno zależeć, aby program został w pełni zrealizowany w związku z utrzymaniem programu na przyszłe lata. Dlatego, zgodnie z umową jaka została pomiędzy nami spisana prosimy o:
– zrealizowanie zadania w wymiarze 70 godzin dla każdej z grup ćwiczebnych. W wyjątkowych (zgłoszonych) przypadkach dopuszczamy realizację zajęć do 15.12.2019r z zamieszczeniem raportu grudniowego do 17 grudnia.
– informowaniu o trudnościach i zmianach: likwidacja gimnazjum, przejście na emeryturę, zwolnienie lekarskie, opieka nad dzieckiem, zmiana pracy lub zmniejszenie wynagrodzenia poniżej 2.250zł., przejęcie grupy przez innego nauczyciela itp.

Umowa pomiędzy KPSZS, a Nauczycielem jest zawarta na okres 1.02 – 15.12.2019r. (w nielicznych przypadkach okres jest inny) i to jest czas w jakim są Państwo zatrudnieni w KPSZS i zarejestrowani w ZUS. Przerwanie lub zmiana okresu zatrudnienia wymaga spisania aneksu do umowy oraz korekt do Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Bardzo prosimy o informowanie nas o jakichkolwiek trudnościach, a wtedy może uda się zastosować środki prewencyjne lub znaleźć rozwiązanie, ale do tego niezbędna jest wymiana informacji i współpraca. Jesteśmy dla Was jak i Państwo dla nas.