Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Dodatkowe grupy SKS finansowane z WHO

Szanowni Państwo, w związku z zamiarem pozyskania dodatkowych środków z WHO na utworzenie nowych grup w ramach Programu SKS, wszystkie szkoły wykazujące chęć i gotowość do zorganizowania dodatkowych grup prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres sks@kpszs.pl . Termin zgłoszenia do środy 7 września do godz. 11:00

Najważniejsze założenia:

-grupa powinna liczyć min. 15 osób, ale w każdej takiej grupie musiałoby być min. 1 dziecko pochodzenia ukraińskiego,

-na każdą grupę przypadłoby do zrealizowania 18 godzin zajęć (9 tygodni zajęć),

-grupy wystartowałyby pod koniec września lub na początku października,

-grupy te nie podlegałyby limitom grup na placówkę (możliwe byłoby utworzenie 4-tej),

-wynagrodzenie dla nauczyciela 60zł/h,

-brak wkładu własnego,

-możliwość zgłoszenia placówki, która nie prowadzi SKS 2022.

Pozostałe warunki realizacji bez zmian, zgodnie z głównymi założeniami Programu SKS.