Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Kontynuacja zajęć SKS

-Umowa SKS został zawarta na okres 2.01.2020-15.12.2020 dlatego zajęcia można prowadzić już od pierwszych dni września (w przypadku braku kontynuacji Programu należy wypowiedzieć umowę zlecenie).

-Należy zaktualizować harmonogram zajęć w Dzienniku, oraz na bieżąco uzupełniać/ odwoływać zajęcia.

-Należy natychmiastowo zgłosić wszelkie zmiany dot. realizacji zajęć np. koniec etatu w szkole, urlop na poratowanie zdrowia, urlop bezpłatny, brak dostępności sali, zmiana osoby prowadzącej itp.

-Nie ma konieczności „nadrabiania” niezrealizowanych godzin, ale jeśli mają Państwo sprzyjające warunki (aktywne dzieci, chętnych rodziców, otwartego dyrektora itp.) można prowadzić 3 godzinę zajęć w tygodniu.

-W dzienniku należy mieć minimum 15 aktywnych dzieci (wraz z wgraną zgodą). Dzieci, które przestają uczęszczać na zajęcia należy dezaktywować i  wpisać nowe do minimum 15.

-Jesteśmy w trakcie konsultacji z Operatorem Krajowym i Ministerstwem Sportu dotyczących zmian w warunkach realizacji Programu. Szczegóły opublikujemy po zatwierdzeniu przez Ministerstwo.

Życzymy Państwu i sobie miłej współpracy, a w przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu