Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

PILNE! rezygnacje szkół z „sks”

Drodzy nauczyciele, dyrektorzy, koordynatorzy gminni i powiatowi, bardzo prosimy o niezwłoczne informowanie nas drogą mailową – sks@kpszs.pl o ewentualnych problemach z realizacją/kontynuacją projektu „Szkolny Klub Sportowy”, a przede wszystkim o rezygnacji szkoły z kontynuacji projektu w raz z podaniem przyczyny.