Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Porozumienie SKS 2020

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy w programie Szkolny Klub Sportowy na rok 2020. Prosimy Gminy/Powiaty/Miasta oraz w przypadku Szkół bez wsparcia Samorządu lokalnego o wypełnienie porozumień i załącznika oraz przesłanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. Jeden egzemplarz uzupełnionego porozumienia odeślemy na wskazany adres.

Porozumienie_o_współpracy-SKS-OW-szkołaJST-2020-1

Zał. nr 1 – lista grup