Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Porozumienie SKS 2021

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy wraz z załącznikiem dla Gmin/Miast/Powiatów lub Szkoły. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Porozumienie z dołączoną fakturą za wkład własny zostanie odesłana na wskazany w porozumieniu adres korespondencyjny. 

Porozumienie_o_współpracy-SKS-OW-szkołaJST-2021

zał.nr 1 – wykaz grup ćwiczebnych