Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Porozumienie SKS 2022

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy wraz z załącznikiem dla Gmin/Miast/Powiatów lub Szkoły. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Porozumienie z dołączoną fakturą za wkład własny zostanie odesłana na wskazany w porozumieniu adres korespondencyjny. 

Edit: aktualizacja porozumienia – usunięty został paragraf 1 pkt.6

 

Porozumienie-o-współpracy JST-OW 2022

zał.nr 1 – wykaz grup ćwiczebnych