Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

POROZUMIENIE SKS

W załączeniu przesyłamy trójstronne porozumienie pomiędzy KPSZS, Powiatem/Gminą/Miastem, a Szkołą.

Proszę o wydrukowanie egzemplarza dla każdej ze stron i przesłanie wypełnionych na nasz adres korespondencyjny z dopiskiem SKS 2017. Podpisane przez nas porozumienia odeślemy z powrotem.

Porozumienie SKS 2017