Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Szkolny Klub Sportowy 2020 – Czas Start !!!

Drodzy nauczyciele!

Z przyjemnością informujemy że, Ministerstwo Sportu ogłosiło dzisiaj (16.01.2020r.) wyniki konkursu na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2020. Poniżej zamieszczamy listę grup (liczba wierszy równa się liczbie grup dla danej placówki), które otrzymały promocje do udziału w IV edycji programu. W tym roku możliwe jest realizowanie zajęć od  07.01.2020r.  do  30.11.2020r.  W przyszłym tygodniu na naszej stronie zamieścimy wzór umowy zlecenie niezbędnej do realizacji projektu oraz porozumienie dla powiatów, gmin i miast. 

Do jutra na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce do pobrania pojawią się uaktualnione (zmienia się tylko nazwa Ministerstwa) oświadczenia opiekunów prawnych i dorosłych uczestników programu. Przypominamy, że aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2019 r. W 2020 r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2019 r. 

Informujemy, że z racji zmniejszonej liczby grup w stosunku do roku ubiegłego, niektóre grupy zostały przeniesione na listę rezerwową (dotyczy to grup, które nie zrealizowały w pełni umowy za rok 2019). W razie jakiejkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym na liście lub w sprawie wyjaśnień prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Lista grup SKS 2020