Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Szkolny Klub Sportowy 2022 !!!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować  o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2022. Przeznaczono rekordowe środki  finansowe na ten rok, dlatego deklaracja każdej z grup może zostać rozpatrzona pozytywnie !!!

W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje (zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup chcących wziąć udział w projekcie w roku 2022. Załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 14 stycznia 2022 roku.

W stosunku do roku 2021 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2022”) nie uległy żadnej istotnej zmianie. W 2022 roku każdy nauczyciel prowadzący zajęcia, po zakończeniu realizacji zadań będzie musiał wypełnić raport podsumowujący w formie elektronicznej, za pośrednictwem dziennika SKS. Pozostałe założenia bez mian.

Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas.

Informujemy również, że w roku 2022 (wzorem roku 2021) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS)  i będzie wynosił od 250zł do 300zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.

Program_Szkolny_Klub_Sportowy_-_edycja_2022_r

założenia-programowe-SKS-2022

deklaracja 2022- JST,Szkoła