Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Autor

92 wpisy

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

 Bydgoszcz dn. 02.02.2017r.

 

                                                                                                               Powiaty, Gminy, Miasta

 

            Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych pragnie poinformować, że po złożeniu oferty do Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało wybrane w konkursie ofert na operatora wojewódzkiego programu  „Szkolny Klub Sportowy”.

W związku z powyższym, po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim przedstawiamy w załączniku listę Szkół zakwalifikowanych do realizacji projektu w terminie 01.02.2017r. – 15.12.2017r. Prosimy w pierwszej kolejności o potwierdzenie udziału wymienionych grup na załączonej liście oraz uzupełnienie pustych kolumn po prawej stronie listy i odesłanie na  adres mailowy sks@kpszs.pl

Informacje związane z opłatami (umowa zlecenie, oświadczenia, nr konta), założeniami programowymi oraz dziennikiem zajęć (w załączeniu dziennik zajęć obowiązujący do czasu wyłonienia obsługi elektronicznej w konkursie) będą umieszczane na naszej stronie internetowej www.kpszs.pl

Prosimy o przekazanie informacji do osób prowadzących zajęcia!

Życzymy owocnej współpracy w realizacji tego unikalnego programu MSiT.

P.S. Wszelkie informacje (szkolenia, testy sprawnościowe, założenia programowe itp.) od operatora krajowego będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Załączniki:

lista szkół SKS

lista szkół SKS

SKS tymczasowy dziennik

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                    Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie

                                                                                Związków Sportowych

IMS 2017 – dopłaty Szkół i Powiatów

Informujemy, że Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy nie będzie w roku 2017 koordynatorem wojewódzkim XIX IMS, Gimnazjady i Licealiady. W związku z tym prosimy o niedokonywanie wpłat własnych do zadania na konto stowarzyszenia. Wszelkie wpłaty dokonane w 2017 roku zostały lub zostaną zwrócone.