Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Wyniki dla kategorii "Aktualności"

103 Artykuły

Limit godzin SKS 2023

Informujemy, że istnieje możliwość zwiększenia liczby przyznanego limitu godzin w roku 2023 z 54 jednostek do 70 lub mniej. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy z podaniem liczby godzin pod adres sks@kpszs.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Walne Zebranie KPSZS

21 kwietnia br. na obiekcie sportowym klubu Polonia Bydgoszcz odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych. Podczas spotkania za działalność w ubiegłej kadencji podziękowano Zarządowi w imieniu Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Obecni byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Kujawko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski oraz Wiceprezydent Mirosław Kozłowicz. Delegaci i przedstawiciele okręgowych związków sportowych udzielili ustępującym władzom absolutorium oraz nakreślili kierunki dalszych działań. Jednocześnie wybrano nowe władze Stowarzyszenia – Prezesa i Zarząd. Zostałem ponownie wybrany Prezesem Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych na trzecią już kadencję. Następnie podczas pierwszego posiedzenia Zarządu wybrano dwóch Wiceprezesów – Jerzego Kanclerza i Mirosława Bednarczyka

PIT za 2022 rok

Informujemy, że od dnia 31.01.2023r. rozpoczynamy wysyłkę elektroniczną (zgodnie z treścią zawartej umowy) druków PIT-11. Dokumenty będą wysyłane z konta anna.lewandowska@kpszsz.pl. 

Umowa Zlecenie SKS 2023

Drodzy Nauczyciele,

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie dla nauczycieli realizujących projekt SKS w roku 2023. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie jednego egzemplarza na adres Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz. W momencie otrzymania umowy, zostaje aktywowany elektroniczny dziennik SKS. Informujemy, że możliwość realizacji zajęć i wpisywania w dziennik rozpoczyna się 1 lutego, a kończy 30 listopada 2023r.

Porozumienie SKS 2023

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy wraz z załącznikiem dla Gmin/Miast/Powiatów lub Szkoły. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Porozumienie z dołączoną fakturą za wkład własny zostanie odesłana na wskazany w porozumieniu adres korespondencyjny. 

SKS 2023 – wyniki naboru/kontynuacja

Ruszyła kolejna edycja ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy”. Poniżej widnieje lista grup, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie w roku 2023. Akceptację otrzymały prawie wszystkie zgłoszone grupy do projektu w liczbie 1022, a liczba godzin dla każdej grupy w roku 2023 wynosi 54 godziny w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2023r

Lista nie zawiera nazwisk nauczycieli, a każdy wiersz odpowiada jednej grupie ćwiczebnej. W przypadku niejasności prosimy o bezpośredni kontakt pod adres mailowy sks@kpszs.pl lub telefoniczny 52 3461338.

Wkład własny po stronie Gmin, Miast, Powiatów lub Szkół wynosi 250 zł za grupę ćwiczebną w skali całego roku. Wkrótce na stronie oraz drogą mailową zostanie przekazane porozumienie dla gmin/miast/powiatów oraz umowa zlecenie dla nauczycieli.

Szkolny Klub Sportowy 2023

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2023. Przeznaczono rekordowe środki finansowe na przyszły rok, dlatego deklaracja każdej z grup może zostać rozpatrzona pozytywnie !!! W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje (zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup chcących wziąć udział w projekcie w roku 2023. Załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl do dnia 2 grudnia 2022 roku. W stosunku do roku 2022 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2023”) nie uległy zmianie. Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas. Informujemy również, że w roku 2023 (wzorem roku 2022) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS) i będzie wynosił od 250zł do 300zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.

Dodatkowe grupy SKS finansowane z WHO

Szanowni Państwo, w związku z zamiarem pozyskania dodatkowych środków z WHO na utworzenie nowych grup w ramach Programu SKS, wszystkie szkoły wykazujące chęć i gotowość do zorganizowania dodatkowych grup prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres sks@kpszs.pl . Termin zgłoszenia do środy 7 września do godz. 11:00

Najważniejsze założenia:

-grupa powinna liczyć min. 15 osób, ale w każdej takiej grupie musiałoby być min. 1 dziecko pochodzenia ukraińskiego,

-na każdą grupę przypadłoby do zrealizowania 18 godzin zajęć (9 tygodni zajęć),

-grupy wystartowałyby pod koniec września lub na początku października,

-grupy te nie podlegałyby limitom grup na placówkę (możliwe byłoby utworzenie 4-tej),

-wynagrodzenie dla nauczyciela 60zł/h,

-brak wkładu własnego,

-możliwość zgłoszenia placówki, która nie prowadzi SKS 2022.

Pozostałe warunki realizacji bez zmian, zgodnie z głównymi założeniami Programu SKS.