Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Zgoda rodzica

 

W załączeniu przesyłam wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach SKS. Jednocześnie informuję, że nauczyciele nie muszą gromadzić zgód od uczestników, których rodzice już wcześniej wyrazili zgodę na uczestnictwo w zajęciach, ponieważ zgoda jest na całą edycje programu SKS w 2017 r.

Oświadczenie rodzica_SKS_kujawsko-pomorskie

 

Szkolny Klub Sportowy a reforma oświaty

Zwracamy się  z prośbą o informację czy w Państwa szkołach ma miejsce następująca sytuacja:
Nauczyciel, który prowadził zajęcia SKS w danej szkole, stracił pracę/zmienił szkołę i zgodnie z decyzją ministra nie może już kontynuować pracy z daną grupą, nie ma innego nauczyciela wychowania fizycznego zatrudnionego w tej szkole, który mógłby przejąć grupę, a dotychczasowy nauczyciel chciałby kontynuować pracę z grupą, pomimo tego, że nie jest już zatrudniony w tej szkole, to prosimy o kontakt z nami. 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. 

Ważne informacje!

Wszystkich nauczycieli, którzy nie zarejestrowali się do dziennika on-line prosimy o wykonanie tego w trybie pilnym. Ponadto prosimy o sukcesywne uzupełnianie dziennika od dnia pierwszych zrealizowanych zajęć w projekcie.  Bardzo istotnym jest wykonanie wszystkich założonych 70 jednostek zajęć na grupę do końca listopada, program ma być kontynuowany w kolejnych latach, a grupy które w pełni zrealizują założenia będą miały silne podstawy do kontynuowania projektu w przyszłym roku. Dopuszczalna jest zmiana prowadzącego zajęcia na każdym etapie projektu.

Rozliczanie SKS

 W związku z ciągłymi problemami formalnymi przy projekcie SKS przypominamy, że zasady rozliczania się po wejściu dziennika on-line nie uległy zmianie. Wymagana jest umowa zlecenie (prosimy zapamiętać, że umowa składa się z dwóch stron, a „podpis wystawcy rachunku” należy do Was) oraz wydruk raportu z danego miesiąca z dziennika on-line (zapewne padnie stwierdzenie „dlaczego? przecież KPSZS ma wgląd w dziennik„. Oczywiście, ale przy prawie tysięcznej liczbie nauczycieli bardzo znacząco przyśpieszy to proces rozliczania). Wszyscy jesteśmy ludźmi i dążymy do optymalnego funkcjonowania projektu. Prosimy przede wszystkim czytać dokładnie i do końca informacje zamieszczane na stronie, a na pewno nikt nie popełni błędu.

Ze sportowym pozdrowieniem!

Dotyczy dziennika on-line

Po spotkaniu w dniu 29.06.2017 r z przedstawicielami Ministerstw Sportu i Turystyki oraz Instytutu Sportu na temat projektu Szkolny Klub Sportowy pragniemy poinformować, o bardzo pozytywnym przyjęciu przez MSiT założeń i projektu dziennika elektronicznego. Sukcesywnie trwają prace nad udoskonaleniem dziennika, aby był on coraz bardziej przyjazny dla prowadzących. Jednak aby na koniec roku można było wygenerować całkowity zakres pracy w miesiącach luty – grudzień 2017r. (sprawdzenie przepracowania 70 godzin w skali roku) niezbędne jest uzupełnienie dziennika elektronicznego od momentu rozpoczęcia zajęć. Prosimy o sukcesywne wpisy z brakujących  miesięcy, jednak tak aby były one spójne z przesyłanymi dziennikami z początkowej wersji nie elektronicznej.

W przypadku napotkania trudności z weryfikacją ilości zajęć w danym miesiącu: luty, marzec, kwiecień prosimy o kontakt telefoniczny.

Read more about ..

RUSZAMY Z DZIENNIKIEM ON-LINE 

Pragniemy poinformować, że z dniem 1.06.2017r. wystartowała „Platforma SKS”. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie są zobowiązani do korzystania z dziennika SKS. Dziennik uzupełniamy od 1.05.2017r. Poniżej załączniki z informacjami i instrukcjami korzystania z platformy.

Jesteśmy pewni, że dane nam narzędzie usprawni działanie projektu, dlatego prosimy o jak najszybsze dokonywanie rejestracji po dokładnym przeczytaniu instrukcji!

Pismo do nauczycieli_SKS_01.06.2017

Instrukcja korzystania z dziennika nauczyciela_SKS_wersja finalna

Instrukcja testów sprawności fizycznej_SKS

 

 

 

Błędy formalne „Szkolny Klub Sportowy”

W załączniku podajemy najczęściej występujące błędy przy rozliczaniu programu „Szkolny Klub Sportowy”. Każda jedna nieścisłość wpływa na terminowość wypłacania wynagrodzeń. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią poniżej załączonego dokumentu. Rzetelne podejście do tematu znacznie przyśpieszy i ułatwi nam wszystkim pracę. W razie niejasności prosimy o kontakt telefoniczny 52 3461338.

Ze sportowym pozdrowieniem 

KPSZS

   wykaz błędów formalnych