Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Wpłata środków własnych w ramach programu SKS

Wszystkie szkoły i gminy, które będą dokonywać wpłaty środków własnych do programu „Szkolny Klub Sportowy”, prosimy o nadesłanie drogą mailową dokładnych danych + NIP kontrahenta, na którego ma być wystawiona faktura i wysokość kwoty. Dane proszę przesyłać na adres mailowy anna.lewandowska@kpszs.pl

Odrabianie zajęć !!!

Szanowni Państwo,

Po długich debatach koordynatora krajowego projektu SKS z przedstawicielami MSiT udało się uzyskać akceptację w sprawie możliwości prowadzenia trzeciej jednostki treningowej w tygodniu. Jest to możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to tylko jednostek, które muszą być odrobione ze względu na zbyt krótki okres realizacji całego zadania i brak możliwości rozpisania wszystkich 70 jednostek do 30 listopada. Trzecia jednostka musi być realizowana w inny dzień niż dwie pozostałe.

 

Dziennik SKS

Witam Państwa

W załączniku są  dwa pliki  Excele w formacie xlsm i xls (oba mają ten sam zakres działania) oraz OpenOffice’a bez automatyzacji do ręcznego wprowadzania danych.

OpenOffice’a nie można zautomatyzować. Nie obsługuje Visual Basica… Jest jednak programem bezpłatnym dostępnym w sieci dla każdego użytkownika.

SKS Dziennik

SKS Dziennik

SKS Dziennik

 

 

POROZUMIENIE SKS

W załączeniu przesyłamy trójstronne porozumienie pomiędzy KPSZS, Powiatem/Gminą/Miastem, a Szkołą.

Proszę o wydrukowanie egzemplarza dla każdej ze stron i przesłanie wypełnionych na nasz adres korespondencyjny z dopiskiem SKS 2017. Podpisane przez nas porozumienia odeślemy z powrotem.

Porozumienie SKS 2017

 

Umowa zlecenie SKS

W załączniku oraz w zakładce „dokumenty” jest do pobrania druk umowy zlecenie dla prowadzących zajęcia.

Nauczyciel na pierwszej stronie umowy zlecenie uzupełnia pola: Imię i Nazwisko, nr dowodu osobistego, nr konta oraz składa trzy podpisy po prawej stronie. Drugą stronę uzupełniamy w całości, łącznie z podpisem.

Umowa powinna być wydrukowana na 1 kartce A4 (druk dwustronny). Wypełnioną umowę wraz z wydrukiem z dziennika zajęć za dany miesiąc należy przesłać na nasz adres nie później niż do trzeciego dnia kolejnego miesiąca!

Prosimy również o jednorazowe przesłanie oświadczeń załączonych do postu.

OBOWIĄZUJE ROZLICZENIE MIESIĘCZNE!

Umowa zlecenie SKS 2017

Oświadczenia do celów podatkowych i ZUS

Oświadczenia do przetwarzania danych osobowych SKS

Rozpoczęcie zajęć SKS

W związku z koniecznością przeprowadzenia 70 jednostek (jedn.=1h) zajęć w terminie 1.02.2017r. do 30.11.2017r.,prosimy grupy, które jeszcze nie realizują zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” o jak najszybsze ich rozpoczęcie.

Po ustaleniach z MSiT istnieje możliwość prowadzenia zajęć w dniach wolnych od nauki –  ferie zimowe i letnie. Na chwilę obecną nie ma możliwości prowadzenia zajęć w formie blokowej (kumulowanie godzin SKS – np. 2h jednorazowo)

zgoda na zajęcia SKS

W załączniku zamieszczamy wzór oświadczenia – zgoda rodzica na zajęcia pozalekcyjne. Obowiązuje to każdego ucznia w programie „SKS”. Prosimy po skompletowaniu oświadczeń o przesłanie w formie listownej na nasz adres. Z góry dziękujemy!

zgoda_na_zajecia_pozalekcyjne

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

 Bydgoszcz dn. 02.02.2017r.

 

                                                                                                               Powiaty, Gminy, Miasta

 

            Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych pragnie poinformować, że po złożeniu oferty do Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało wybrane w konkursie ofert na operatora wojewódzkiego programu  „Szkolny Klub Sportowy”.

W związku z powyższym, po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim przedstawiamy w załączniku listę Szkół zakwalifikowanych do realizacji projektu w terminie 01.02.2017r. – 15.12.2017r. Prosimy w pierwszej kolejności o potwierdzenie udziału wymienionych grup na załączonej liście oraz uzupełnienie pustych kolumn po prawej stronie listy i odesłanie na  adres mailowy sks@kpszs.pl

Informacje związane z opłatami (umowa zlecenie, oświadczenia, nr konta), założeniami programowymi oraz dziennikiem zajęć (w załączeniu dziennik zajęć obowiązujący do czasu wyłonienia obsługi elektronicznej w konkursie) będą umieszczane na naszej stronie internetowej www.kpszs.pl

Prosimy o przekazanie informacji do osób prowadzących zajęcia!

Życzymy owocnej współpracy w realizacji tego unikalnego programu MSiT.

P.S. Wszelkie informacje (szkolenia, testy sprawnościowe, założenia programowe itp.) od operatora krajowego będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Załączniki:

lista szkół SKS

lista szkół SKS

SKS tymczasowy dziennik

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                    Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie

                                                                                Związków Sportowych

IMS 2017 – dopłaty Szkół i Powiatów

Informujemy, że Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy nie będzie w roku 2017 koordynatorem wojewódzkim XIX IMS, Gimnazjady i Licealiady. W związku z tym prosimy o niedokonywanie wpłat własnych do zadania na konto stowarzyszenia. Wszelkie wpłaty dokonane w 2017 roku zostały lub zostaną zwrócone.