Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Szkolny Klub Sportowy 2023

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2023. Przeznaczono rekordowe środki finansowe na przyszły rok, dlatego deklaracja każdej z grup może zostać rozpatrzona pozytywnie !!! W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje (zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup chcących wziąć udział w projekcie w roku 2023. Załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl do dnia 2 grudnia 2022 roku. W stosunku do roku 2022 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2023”) nie uległy zmianie. Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas. Informujemy również, że w roku 2023 (wzorem roku 2022) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS) i będzie wynosił od 250zł do 300zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.

Dodatkowe grupy SKS finansowane z WHO

Szanowni Państwo, w związku z zamiarem pozyskania dodatkowych środków z WHO na utworzenie nowych grup w ramach Programu SKS, wszystkie szkoły wykazujące chęć i gotowość do zorganizowania dodatkowych grup prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres sks@kpszs.pl . Termin zgłoszenia do środy 7 września do godz. 11:00

Najważniejsze założenia:

-grupa powinna liczyć min. 15 osób, ale w każdej takiej grupie musiałoby być min. 1 dziecko pochodzenia ukraińskiego,

-na każdą grupę przypadłoby do zrealizowania 18 godzin zajęć (9 tygodni zajęć),

-grupy wystartowałyby pod koniec września lub na początku października,

-grupy te nie podlegałyby limitom grup na placówkę (możliwe byłoby utworzenie 4-tej),

-wynagrodzenie dla nauczyciela 60zł/h,

-brak wkładu własnego,

-możliwość zgłoszenia placówki, która nie prowadzi SKS 2022.

Pozostałe warunki realizacji bez zmian, zgodnie z głównymi założeniami Programu SKS.


Umowa Zlecenie „Szkolny Klub Sportowy 2022”

Drodzy Nauczyciele,

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie dla nauczycieli realizujących projekt SKS w roku 2022. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie jednego egzemplarza na adres Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz. W momencie otrzymania umowy, zostaje aktywowany elektroniczny dziennik SKS. Informujemy, że możliwość realizacji zajęć i wpisywania w dziennik rozpoczyna się 1 lutego, a kończy 30 listopada 2022r.

Umowa_zlecenia_SKS 2022 

Porozumienie SKS 2022

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy wraz z załącznikiem dla Gmin/Miast/Powiatów lub Szkoły. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Porozumienie z dołączoną fakturą za wkład własny zostanie odesłana na wskazany w porozumieniu adres korespondencyjny. 

Edit: aktualizacja porozumienia – usunięty został paragraf 1 pkt.6

 

Porozumienie-o-współpracy JST-OW 2022

zał.nr 1 – wykaz grup ćwiczebnych 

 

SKS 2022 – wyniki naboru/kontynuacja

Ruszyła kolejna edycja ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy”. Poniżej widnieje lista grup, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie w roku 2022. Akceptację otrzymały wszystkie zgłoszone grupy do projektu w liczbie 958, a liczba godzin dla każdej grupy w roku 2022 wynosi 53 godziny w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2022r

Lista nie zawiera nazwisk nauczycieli, a każdy wiersz odpowiada jednej grupie ćwiczebnej. W przypadku niejasności prosimy o bezpośredni kontakt pod adres mailowy sks@kpszs.pl lub telefoniczny 52 3461338.

Wkład własny po stronie Gmin, Miast, Powiatów lub Szkół wynosi 250 zł za grupę ćwiczebną w skali całego roku. Wkrótce na stronie oraz drogą mailową zostanie przekazane porozumienie dla gmin/miast/powiatów oraz umowa zlecenie dla nauczycieli.

Lista SKS 2022

PIT 2021

Informujemy, że od dnia 31.01.2022r. rozpoczynamy wysyłkę elektroniczną (zgodnie z treścią zawartej umowy) druków PIT-11. Dokumenty będą wysyłane z konta anna.lewandowska@kpszsz.pl. 

Szkolny Klub Sportowy 2022 !!!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować  o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2022. Przeznaczono rekordowe środki  finansowe na ten rok, dlatego deklaracja każdej z grup może zostać rozpatrzona pozytywnie !!!

W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje (zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup chcących wziąć udział w projekcie w roku 2022. Załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 14 stycznia 2022 roku.

W stosunku do roku 2021 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2022”) nie uległy żadnej istotnej zmianie. W 2022 roku każdy nauczyciel prowadzący zajęcia, po zakończeniu realizacji zadań będzie musiał wypełnić raport podsumowujący w formie elektronicznej, za pośrednictwem dziennika SKS. Pozostałe założenia bez mian.

Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas.

Informujemy również, że w roku 2022 (wzorem roku 2021) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS)  i będzie wynosił od 250zł do 300zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.

Program_Szkolny_Klub_Sportowy_-_edycja_2022_r

założenia-programowe-SKS-2022

deklaracja 2022- JST,Szkoła

Konkurs SKS – Jesienny warm-up :)

W imieniu Operatora Krajowego chcemy poinformować, że 3 listopada na profilu na Facebooku Szkolny Klub Sportowy rozpoczął się konkurs Jesienny warm-up. Celem konkursu jest zachęcenie do kreatywnej, świadomej i bezpiecznej rozgrzewki przedtreningowej.

Konkurs trwać będzie 23 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na facebookowym profilu Szkolny Klub Sportowy (tj. od dnia 03.11.2021 r. do dnia 25.11.2021 r. do godziny 12:00). Wyniki zostaną opublikowane dnia 2.12.2021 r. o godz. 12:00 na profilu SKS w serwisie Facebook.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dot. konkursu, prosimy odsyłać nauczycieli do Operatora Krajowego na adres email: info@szkolnyklubsportowy.pl

SKS testy – edycja jesienna :)

Informujemy, że z dniem 6.10.2021 r. rozpoczęła się jesienna edycja testów sprawnościowych Programu Szkolny Klub Sportowy, która potrwa do końca listopada.

Oznacza to, że w terminie 6.10-30.11.2021 r. każdy nauczyciel realizujący aktualnie program SKS ma obowiązek rozpocząć test w dzienniku SKS (zakładka „Testy sprawnościowe” i opcja „Rozpocznij test”), w przeciągu 21 dni (od uruchomienia testu) przeprowadzić w swoich aktywnych grupach ćwiczebnych (dla wszystkich aktywnych uczestników) wymagane próby sprawności fizycznej, wprowadzić je we właściwe miejsce w elektronicznym dzienniku SKS i wysłać.

Niezrealizowanie zadania może skutkować niewypłaceniem środków lub rozwiązaniem umowy.

PODSUMOWUJĄC:

  1. Test sprawnościowy należy rozpocząć w terminie 6.10-30.11.2021 r. (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć test należy uruchomić go w systemie elektronicznym(link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni(niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji i wprowadzenia do dziennika testów sprawnościowychLINK