Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Wnowienie zajęć SKS !!!

Informujemy, że od poniedziałku 11.05.2020 r. wznawiamy możliwość prowadzenia zajęć w ramach programu SKS. Nauczyciele, którzy mają możliwość prowadzenia zajęcia pomimo braku zajęć szkolnych, mogą to robić od 11.05.2020 r. z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W załączniku przesyłam dokument zawierający szczegółowe informacje.

Wznowienie zajęć SKS – dodatkowe informacje dla nauczycieli

Wznowienie zajęć SKS – informacja

 

SKS- Wstrzymanie zajęć!!!

 

W związku z rządową decyzją o zamknięciu placówek oświatowych w całym kraju informujemy, że zajęcia SKS od 12 marca zostają wstrzymane do odwołania. Możliwość dodawania zajęć od 12 marca w dzienniku elektronicznym została zablokowana. Wszystkie pozostałe funkcjonalności dziennika działają niezmiennie. O możliwości wznowienia realizacji programu poinformujemy niezwłocznie.

Powyższa informacja jest oficjalna, została ona zamieszczona w dziennikach elektronicznych nauczycieli (w panelu głównym).

Jesteśmy na etapie rozmów z Ministerstwem Sportu w sprawie poszukiwania rozwiązań, które umożliwią Państwu pełną realizację programu. O wynikach rozmów poinformujemy Państwa do końca przyszłego tygodnia.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

Ważne – SKS!

Przypominamy! W przypadku rezygnacji z kontynuowania zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” należy niezwłocznie poinformować KPSZS o zaistniałej sytuacji podając jednocześnie datę ostatnich przeprowadzonych zajęć. Podobnie jest w przypadku zwolnienia chorobowego, opieki itp. (zgodnie z zapisem zawartej umowy)

Pit-y 11 za rok 2019

Informujemy, że Pit-y 11 za rok 2019 są wysyłane drogą elektroniczną (na wskazane adresy mailowe w dzienniku on-line). W przypadku nie otrzymania PIT-u do 15.02 prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Jednocześnie nadmieniamy, że można również odbierać PIT-y osobiście w biurze KPSZS w godzinach 9-14. 

Umowa z nauczycielem SKS – 2020

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie SKS na rok 2020r. Prosimy nauczycieli zakwalifikowanych do programu o wydrukowanie, zapoznanie się z warunkami umowy, wypisanie i przesłanie listowne wraz z załącznikiem ZZA (uzupełnionym zgodnie z instrukcją) na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. 

Dokumenty potrzebne do wypłaty wynagrodzenia za pracę 

Umowa_zlecenia_SKS 2020

zus-zza-zgloszenie-do-ubezpieczenia-zdrowotnegozgloszenie

 

Porozumienie SKS 2020

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy w programie Szkolny Klub Sportowy na rok 2020. Prosimy Gminy/Powiaty/Miasta oraz w przypadku Szkół bez wsparcia Samorządu lokalnego o wypełnienie porozumień i załącznika oraz przesłanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. Jeden egzemplarz uzupełnionego porozumienia odeślemy na wskazany adres.

Porozumienie_o_współpracy-SKS-OW-szkołaJST-2020-1

Zał. nr 1 – lista grup

Szkolny Klub Sportowy 2020 – Czas Start !!!

Drodzy nauczyciele!

Z przyjemnością informujemy że, Ministerstwo Sportu ogłosiło dzisiaj (16.01.2020r.) wyniki konkursu na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2020. Poniżej zamieszczamy listę grup (liczba wierszy równa się liczbie grup dla danej placówki), które otrzymały promocje do udziału w IV edycji programu. W tym roku możliwe jest realizowanie zajęć od  07.01.2020r.  do  30.11.2020r.  W przyszłym tygodniu na naszej stronie zamieścimy wzór umowy zlecenie niezbędnej do realizacji projektu oraz porozumienie dla powiatów, gmin i miast. 

Do jutra na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce do pobrania pojawią się uaktualnione (zmienia się tylko nazwa Ministerstwa) oświadczenia opiekunów prawnych i dorosłych uczestników programu. Przypominamy, że aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2019 r. W 2020 r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2019 r. 

Informujemy, że z racji zmniejszonej liczby grup w stosunku do roku ubiegłego, niektóre grupy zostały przeniesione na listę rezerwową (dotyczy to grup, które nie zrealizowały w pełni umowy za rok 2019). W razie jakiejkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym na liście lub w sprawie wyjaśnień prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Lista grup SKS 2020

 

 

Szkolny Klub Sportowy 2020 !!!

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2020. W związku z tym bardzo proszę o wstępne deklaracje odnośnie grup kontynuujących udział w projekcie w przyszłym roku. W załączniku została zamieszczona lista grup realizujących projekt w roku 2019. Bardzo proszę o wyszukanie na liście gminy, miasta lub powiatu (zależnie od koordynacji grup) i  naniesienie ewentualnych zmian (rezygnacja grupy, dodanie nowej grupy, zmiana nauczyciela itp.). Zweryfikowany przez Państwa załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 22 listopada.

W stosunku do roku 2019 założenia programowe zostały niezmienione (zał.). Termin rozpoczęcia projektu jest zależny  od rozwoju naboru oraz daty decyzji konkursowej Ministra Sportu, ale nie później niż 1 luty 2020 r. Porozumienie pomiędzy Kujawsko-Pomorskiem Stowarzyszeniem Związków Sportowych, a Gminą/Powiatem również nie będzie zawierało znaczących zmian. Bardzo proszę o pilne zweryfikowanie stanu grup w Państwa gminach ponieważ czas będzie działać na korzyść uczniów.

Decyzja_nr_39__MSIT_z_dnia_24_10_2019_r__SKS_2020 (1)

Lista grup SKS 2019 – zgodnie z realizacją

założenia programowe SKS 2020