Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Dotyczy dziennika on-line

Po spotkaniu w dniu 29.06.2017 r z przedstawicielami Ministerstw Sportu i Turystyki oraz Instytutu Sportu na temat projektu Szkolny Klub Sportowy pragniemy poinformować, o bardzo pozytywnym przyjęciu przez MSiT założeń i projektu dziennika elektronicznego. Sukcesywnie trwają prace nad udoskonaleniem dziennika, aby był on coraz bardziej przyjazny dla prowadzących. Jednak aby na koniec roku można było wygenerować całkowity zakres pracy w miesiącach luty – grudzień 2017r. (sprawdzenie przepracowania 70 godzin w skali roku) niezbędne jest uzupełnienie dziennika elektronicznego od momentu rozpoczęcia zajęć. Prosimy o sukcesywne wpisy z brakujących  miesięcy, jednak tak aby były one spójne z przesyłanymi dziennikami z początkowej wersji nie elektronicznej.

W przypadku napotkania trudności z weryfikacją ilości zajęć w danym miesiącu: luty, marzec, kwiecień prosimy o kontakt telefoniczny.

Read more about ..

RUSZAMY Z DZIENNIKIEM ON-LINE 

Pragniemy poinformować, że z dniem 1.06.2017r. wystartowała „Platforma SKS”. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie są zobowiązani do korzystania z dziennika SKS. Dziennik uzupełniamy od 1.05.2017r. Poniżej załączniki z informacjami i instrukcjami korzystania z platformy.

Jesteśmy pewni, że dane nam narzędzie usprawni działanie projektu, dlatego prosimy o jak najszybsze dokonywanie rejestracji po dokładnym przeczytaniu instrukcji!

Pismo do nauczycieli_SKS_01.06.2017

Instrukcja korzystania z dziennika nauczyciela_SKS_wersja finalna

Instrukcja testów sprawności fizycznej_SKS

 

 

 

Błędy formalne „Szkolny Klub Sportowy”

W załączniku podajemy najczęściej występujące błędy przy rozliczaniu programu „Szkolny Klub Sportowy”. Każda jedna nieścisłość wpływa na terminowość wypłacania wynagrodzeń. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią poniżej załączonego dokumentu. Rzetelne podejście do tematu znacznie przyśpieszy i ułatwi nam wszystkim pracę. W razie niejasności prosimy o kontakt telefoniczny 52 3461338.

Ze sportowym pozdrowieniem 

KPSZS

   wykaz błędów formalnych

Wpłata środków własnych w ramach programu SKS

Wszystkie szkoły i gminy, które będą dokonywać wpłaty środków własnych do programu „Szkolny Klub Sportowy”, prosimy o nadesłanie drogą mailową dokładnych danych + NIP kontrahenta, na którego ma być wystawiona faktura i wysokość kwoty. Dane proszę przesyłać na adres mailowy anna.lewandowska@kpszs.pl

Odrabianie zajęć !!!

Szanowni Państwo,

Po długich debatach koordynatora krajowego projektu SKS z przedstawicielami MSiT udało się uzyskać akceptację w sprawie możliwości prowadzenia trzeciej jednostki treningowej w tygodniu. Jest to możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to tylko jednostek, które muszą być odrobione ze względu na zbyt krótki okres realizacji całego zadania i brak możliwości rozpisania wszystkich 70 jednostek do 30 listopada. Trzecia jednostka musi być realizowana w inny dzień niż dwie pozostałe.

 

Dziennik SKS

Witam Państwa

W załączniku są  dwa pliki  Excele w formacie xlsm i xls (oba mają ten sam zakres działania) oraz OpenOffice’a bez automatyzacji do ręcznego wprowadzania danych.

OpenOffice’a nie można zautomatyzować. Nie obsługuje Visual Basica… Jest jednak programem bezpłatnym dostępnym w sieci dla każdego użytkownika.

SKS Dziennik

SKS Dziennik

SKS Dziennik

 

 

POROZUMIENIE SKS

W załączeniu przesyłamy trójstronne porozumienie pomiędzy KPSZS, Powiatem/Gminą/Miastem, a Szkołą.

Proszę o wydrukowanie egzemplarza dla każdej ze stron i przesłanie wypełnionych na nasz adres korespondencyjny z dopiskiem SKS 2017. Podpisane przez nas porozumienia odeślemy z powrotem.

Porozumienie SKS 2017

 

Umowa zlecenie SKS

W załączniku oraz w zakładce „dokumenty” jest do pobrania druk umowy zlecenie dla prowadzących zajęcia.

Nauczyciel na pierwszej stronie umowy zlecenie uzupełnia pola: Imię i Nazwisko, nr dowodu osobistego, nr konta oraz składa trzy podpisy po prawej stronie. Drugą stronę uzupełniamy w całości, łącznie z podpisem.

Umowa powinna być wydrukowana na 1 kartce A4 (druk dwustronny). Wypełnioną umowę wraz z wydrukiem z dziennika zajęć za dany miesiąc należy przesłać na nasz adres nie później niż do trzeciego dnia kolejnego miesiąca!

Prosimy również o jednorazowe przesłanie oświadczeń załączonych do postu.

OBOWIĄZUJE ROZLICZENIE MIESIĘCZNE!

Umowa zlecenie SKS 2017

Oświadczenia do celów podatkowych i ZUS

Oświadczenia do przetwarzania danych osobowych SKS

Rozpoczęcie zajęć SKS

W związku z koniecznością przeprowadzenia 70 jednostek (jedn.=1h) zajęć w terminie 1.02.2017r. do 30.11.2017r.,prosimy grupy, które jeszcze nie realizują zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” o jak najszybsze ich rozpoczęcie.

Po ustaleniach z MSiT istnieje możliwość prowadzenia zajęć w dniach wolnych od nauki –  ferie zimowe i letnie. Na chwilę obecną nie ma możliwości prowadzenia zajęć w formie blokowej (kumulowanie godzin SKS – np. 2h jednorazowo)