Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Nabór do Programu SKS 2024

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2024.

Tegoroczna formuła realizacyjna programu zakłada prowadzenie zajęć do końca roku szkolnego (21 czerwca 2024r.).

Takie rozwiązanie wynika z planowanego uruchomienia w drugiej połowie roku nowego ogólnopolskiego programu aktywizacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej.

Aby przystąpić do Programu SKS 2024 należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy (zał. deklaracja-2024)  w terminie do 09.02.2024r. na adres mailowy sks@kpszs.pl

Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas. Informujemy również, że w roku 2024 (wzorem roku 2023) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS) i będzie wynosił od 150zł do 200zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.

Program Szkolny Klub Sportowy 2024.pdf