Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

REKRUTACJA SKS – NABÓR NOWYCH GRUP

Z radością informujemy, że ruszył nabór na nowe grupy w programie ‚Szkolny Klub Sportowy” z terminem realizacji zadania 1.09 – 30.11.2018r. Nowa grupa będzie musiała zrealizować 28 godzinnych jednostek ćwiczebnych w w/w terminie. Nabór dotyczy nowych szkół, szkół w których istnieje tylko 1 grupa ćwiczebna oraz szkół, które posiadają już dwie grupy w programie, ale liczba uczniów danej szkoły przekracza 300. Dla każdej szkoły powyżej 300 uczniów jest możliwe stworzenie 3 grup ćwiczebnych!!! Zainteresowane grupy bardzo proszę o kontakt mailowy na adres sks@kpszs.pl. Jeżeli potrzebują Państwo odpowiedzi, wyjaśnienia oraz szczegóły odnośnie projektu proszę również kierować na podany adres mailowy. Szczegóły odnośnie projektu są zamieszczone na stronie głównej naszej strony www.kpszs.pl oraz na platformie projektu www.szkolnyklubsportowy.pl

SKS na Śląskim!

Drodzy nauczyciele,

 W związku ze zbliżającym się 64 Orlen Memoriałem Janusza Kusocińskiego, który odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, załączamy pismo dla nauczycieli uczestniczących w programie SKS, w którym zostały zawarte informacje dotyczące możliwości wybrania się grupą zorganizowaną na w/w wydarzenie. 

#SKSnaŚLĄSKIM

 

Dziennik SKS – instrukcje

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu dzisiejszym Instytut Sportu udostępnia platformę SKS dla wszystkich użytkowników. Logowanie będzie możliwe od godz. 16:00, ale zanim to nastąpi, informuję, że nauczyciele najpierw powinni zapoznać się z pismem dotyczącym realizacji programu w II edycji programu SKS oraz podstawową instrukcją korzystania z systemu – instrukcje zostały opracowane w dwóch wersjach (nauczyciel kontynuujący, nauczyciel nowy).

INSTRUKCJA_DZIENNIK SKS_NAUCZYCIELE KONTYNUUJĄCY

INSTRUKCJA_DZIENNIK SKS_NOWI NAUCZYCIELE_2018

PISMO DO NAUCZYCIELI_II EDYCJA PROGRAMU SKS

Umowa zlecenie SKS 2018

Poniżej zamieszczono Umowę zlecenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia SKS w roku 2018. Umowa obejmuje cały okres trwania zajęć w ramach w/w projektu. Proszę nauczycieli o wydrukowanie, uzupełnienie i jak najszybsze przesłanie listownie na adres stowarzyszenia – Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem „SKS”.

Umowa zlecenie SKS 2018

Porozumienie współpracy „SKS”

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy w programie Szkolny Klub Sportowy. Prosimy Gminy/Powiaty/Miasta oraz w przypadku Szkół bez wsparcia Samorządu lokalnego o wypełnienie porozumień i przesłanie w  dwóch egzemplarzach na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. Jeden egzemplarz uzupełnionego porozumienia odeślemy na wskazany adres. Konieczne jest wskazanie i uzupełnienie ppkt 4 w paragrafie 4. 

Porozumienie SKS 2018

Szkolny Klub Sportowy – CZAS START !!!

Z przyjemnością informujemy, że decyzją MSiT ponownie zostaliśmy koordynatorem wojewódzkim programu „Szkolny Klub Sportowy”. W związku z tą pozytywną decyzją możemy oficjalnie ogłosić start programu od dnia 1 lutego. Poniżej zamieszczono listę szkół, które kontynuują lub zaczynają z nami współpracę w tym roku. Lista na pewno nie jest bezbłędna dlatego prosimy o informowanie nas w formie mailowej w przypadku złej nazwy szkoły (w związku z reformą) lub innej niezgodnej bądź niejasnej sytuacji. Do dnia 16 lutego br. zamieścimy na stronie „porozumienie dla powiatów, gmin lub szkół” oraz stosowną umowę zlecenie z prowadzącymi zajęcia SKS. W tym roku będą obowiązywały dwie umowy zlecenie na cały okres trwania programu (luty-czerwiec, wrzesień-listopad), a rozliczenie comiesięczne będzie się opierało na zamieszczonym przez nauczycieli skanie raportu za dany miesiąc. Odchodzimy od comiesięcznego przesyłania dokumentów w formie listownej, ale obecna forma wymusza na nauczycielach uzupełnianie dziennika on-line na bieżąco i zamieszczanie raportu do 5 dnia  kolejnego miesiąca. Nie dostosowanie się do powyższych reguł może skutkować zwrotem środków za dany miesiąc do MSiT czego nikt z nas nie chce. Proszę o rozplanowanie 70 jednostek zajęć od 1.02 do 30.11.2018r. tak, aby na koniec roku nie było trudności ze zrealizowaniem wszystkich jednostek. Dziennik on-line zostanie uruchomiony 12 lutego. i to od tego dnia konieczna będzie jak najszybsza rejestracja i zalogowanie w systemie. Zajęcia oczywiście można będzie prowadzić w ferie. Poniżej zamieszczamy również „Regulamin uczestnictwa w programie”.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem sks@kpszs.pl oraz nr telefonu 52 3461338.

 

Regulamin_SKS

Lista szkół SKS

 

 

 

 

 

Nabór na „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2018

Decyzją Ministerstwa Sportu ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy do przystąpienia do udziału w Programie.

Dnia 18 grudnia 2017 r., zgodnie z Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” – decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Informacje odnośnie naboru na rok 2018:

– Grupy, które powstały i rozliczyły się z KPSZS w roku 2017 przechodzą do kolejnej edycji automatycznie – wymagane jest potwierdzenie kontynuacji w formie telefonicznej lub mailowej do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).

– Nowe grupy są zobowiązane poinformować KPSZS mailowo oraz przesłać listownie załączoną poniżej deklarację przystąpienia do programu do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).

– Priorytetem przy rekrutacji jest stworzenie grup w gminach, które w pierwszej edycji programu nie wzięły udziału w projekcie.

– W roku 2018 nauczyciele będą rozliczani na podstawie jednej umowy zlecenie na cały okres trwania projektu oraz elektronicznie załączonego raportu z dziennika on-line z podpisem własnym oraz dyrektora placówki. W związku z zastosowaniem umowy na cały okres trwania programu nauczyciel będzie zobowiązany do zamieszczenia podpisanego raportu z dziennika on-line do 5 dnia kolejnego miesiąca (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec nieznacznemu wydłużeniu). Nie zastosowanie się do w/w wymogu powoduje prawny brak możliwości rozliczenia zadania za dany miesiąc.

Deklaracja-Szkoły-2018

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SKS 2018r_

Decyzja_MSiT_nr_56_z_dnia_18_grudnia_2017_r__-_Program_Szkolny_Klub_Sportowy_2018_z_dnia_18_grudnia_2017_r_