Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Nabór do Programu SKS 2024

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2024.

Tegoroczna formuła realizacyjna programu zakłada prowadzenie zajęć do końca roku szkolnego (21 czerwca 2024r.).

Takie rozwiązanie wynika z planowanego uruchomienia w drugiej połowie roku nowego ogólnopolskiego programu aktywizacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej.

Aby przystąpić do Programu SKS 2024 należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy (zał. deklaracja-2024)  w terminie do 09.02.2024r. na adres mailowy sks@kpszs.pl

Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas. Informujemy również, że w roku 2024 (wzorem roku 2023) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS) i będzie wynosił od 150zł do 200zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.

Program Szkolny Klub Sportowy 2024.pdf

„Przeciwdziałanie Przemocy Seksualnej wobec Dzieci poprzez Rozpoznawanie i Reagowanie”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z „Przeciwdziałanie Przemocy Seksualnej wobec Dzieci poprzez Rozpoznawanie i Reagowanie”

w dniu 04.12.2023r. w godz. 10.00 – 15.00

lub 11.12.2023r. w godz. 10.00 – 15.00

w Sali konferencyjnej w głównym budynku Zawiszy Bydgoszcz.

Limit miejsc ograniczony, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy sks@kpszs.pl

„Przeciwdziałanie Przemocy Seksualnej wobec Dzieci poprzez Rozpoznawanie i Reagowanie”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z „Przeciwdziałanie Przemocy Seksualnej wobec Dzieci poprzez Rozpoznawanie i Reagowanie”

w dniu 09.10.2023r. w godz. 11.00 – 16.00

lub 13.10.2023r. w godz. 10.00 – 15.00

w Sali konferencyjnej w głównym budynku Zawiszy Bydgoszcz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy sks@kpszs.pl

Limit miejsc ograniczony, liczy się kolejność zgłoszeń.

Limit godzin SKS 2023

Informujemy, że istnieje możliwość zwiększenia liczby przyznanego limitu godzin w roku 2023 z 54 jednostek do 70 lub mniej. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy z podaniem liczby godzin pod adres sks@kpszs.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Walne Zebranie KPSZS

21 kwietnia br. na obiekcie sportowym klubu Polonia Bydgoszcz odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych. Podczas spotkania za działalność w ubiegłej kadencji podziękowano Zarządowi w imieniu Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Obecni byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Kujawko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski oraz Wiceprezydent Mirosław Kozłowicz. Delegaci i przedstawiciele okręgowych związków sportowych udzielili ustępującym władzom absolutorium oraz nakreślili kierunki dalszych działań. Jednocześnie wybrano nowe władze Stowarzyszenia – Prezesa i Zarząd. Zostałem ponownie wybrany Prezesem Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych na trzecią już kadencję. Następnie podczas pierwszego posiedzenia Zarządu wybrano dwóch Wiceprezesów – Jerzego Kanclerza i Mirosława Bednarczyka

PIT za 2022 rok

Informujemy, że od dnia 31.01.2023r. rozpoczynamy wysyłkę elektroniczną (zgodnie z treścią zawartej umowy) druków PIT-11. Dokumenty będą wysyłane z konta anna.lewandowska@kpszsz.pl. 

Umowa Zlecenie SKS 2023

Drodzy Nauczyciele,

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie dla nauczycieli realizujących projekt SKS w roku 2023. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie jednego egzemplarza na adres Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz. W momencie otrzymania umowy, zostaje aktywowany elektroniczny dziennik SKS. Informujemy, że możliwość realizacji zajęć i wpisywania w dziennik rozpoczyna się 1 lutego, a kończy 30 listopada 2023r.

Porozumienie SKS 2023

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy wraz z załącznikiem dla Gmin/Miast/Powiatów lub Szkoły. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Porozumienie z dołączoną fakturą za wkład własny zostanie odesłana na wskazany w porozumieniu adres korespondencyjny.