Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

PILNE! rezygnacje szkół z „sks”

Drodzy nauczyciele, dyrektorzy, koordynatorzy gminni i powiatowi, bardzo prosimy o niezwłoczne informowanie nas drogą mailową – sks@kpszs.pl o ewentualnych problemach z realizacją/kontynuacją projektu „Szkolny Klub Sportowy”, a przede wszystkim o rezygnacji szkoły z kontynuacji projektu w raz z podaniem przyczyny. 

Kontynuacja zajęć SKS

-Umowa SKS został zawarta na okres 2.01.2020-15.12.2020 dlatego zajęcia można prowadzić już od pierwszych dni września (w przypadku braku kontynuacji Programu należy wypowiedzieć umowę zlecenie).

-Należy zaktualizować harmonogram zajęć w Dzienniku, oraz na bieżąco uzupełniać/ odwoływać zajęcia.

-Należy natychmiastowo zgłosić wszelkie zmiany dot. realizacji zajęć np. koniec etatu w szkole, urlop na poratowanie zdrowia, urlop bezpłatny, brak dostępności sali, zmiana osoby prowadzącej itp.

-Nie ma konieczności „nadrabiania” niezrealizowanych godzin, ale jeśli mają Państwo sprzyjające warunki (aktywne dzieci, chętnych rodziców, otwartego dyrektora itp.) można prowadzić 3 godzinę zajęć w tygodniu.

-W dzienniku należy mieć minimum 15 aktywnych dzieci (wraz z wgraną zgodą). Dzieci, które przestają uczęszczać na zajęcia należy dezaktywować i  wpisać nowe do minimum 15.

-Jesteśmy w trakcie konsultacji z Operatorem Krajowym i Ministerstwem Sportu dotyczących zmian w warunkach realizacji Programu. Szczegóły opublikujemy po zatwierdzeniu przez Ministerstwo.

Życzymy Państwu i sobie miłej współpracy, a w przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Wnowienie zajęć SKS !!!

Informujemy, że od poniedziałku 11.05.2020 r. wznawiamy możliwość prowadzenia zajęć w ramach programu SKS. Nauczyciele, którzy mają możliwość prowadzenia zajęcia pomimo braku zajęć szkolnych, mogą to robić od 11.05.2020 r. z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W załączniku przesyłam dokument zawierający szczegółowe informacje.

Wznowienie zajęć SKS – dodatkowe informacje dla nauczycieli

Wznowienie zajęć SKS – informacja

 

SKS- Wstrzymanie zajęć!!!

 

W związku z rządową decyzją o zamknięciu placówek oświatowych w całym kraju informujemy, że zajęcia SKS od 12 marca zostają wstrzymane do odwołania. Możliwość dodawania zajęć od 12 marca w dzienniku elektronicznym została zablokowana. Wszystkie pozostałe funkcjonalności dziennika działają niezmiennie. O możliwości wznowienia realizacji programu poinformujemy niezwłocznie.

Powyższa informacja jest oficjalna, została ona zamieszczona w dziennikach elektronicznych nauczycieli (w panelu głównym).

Jesteśmy na etapie rozmów z Ministerstwem Sportu w sprawie poszukiwania rozwiązań, które umożliwią Państwu pełną realizację programu. O wynikach rozmów poinformujemy Państwa do końca przyszłego tygodnia.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

Ważne – SKS!

Przypominamy! W przypadku rezygnacji z kontynuowania zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” należy niezwłocznie poinformować KPSZS o zaistniałej sytuacji podając jednocześnie datę ostatnich przeprowadzonych zajęć. Podobnie jest w przypadku zwolnienia chorobowego, opieki itp. (zgodnie z zapisem zawartej umowy)

Pit-y 11 za rok 2019

Informujemy, że Pit-y 11 za rok 2019 są wysyłane drogą elektroniczną (na wskazane adresy mailowe w dzienniku on-line). W przypadku nie otrzymania PIT-u do 15.02 prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Jednocześnie nadmieniamy, że można również odbierać PIT-y osobiście w biurze KPSZS w godzinach 9-14. 

Umowa z nauczycielem SKS – 2020

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie SKS na rok 2020r. Prosimy nauczycieli zakwalifikowanych do programu o wydrukowanie, zapoznanie się z warunkami umowy, wypisanie i przesłanie listowne wraz z załącznikiem ZZA (uzupełnionym zgodnie z instrukcją) na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. 

Dokumenty potrzebne do wypłaty wynagrodzenia za pracę 

Umowa_zlecenia_SKS 2020

zus-zza-zgloszenie-do-ubezpieczenia-zdrowotnegozgloszenie