Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Porozumienie współpracy „SKS”

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy w programie Szkolny Klub Sportowy. Prosimy Gminy/Powiaty/Miasta oraz w przypadku Szkół bez wsparcia Samorządu lokalnego o wypełnienie porozumień i przesłanie w  dwóch egzemplarzach na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. Jeden egzemplarz uzupełnionego porozumienia odeślemy na wskazany adres. Konieczne jest wskazanie i uzupełnienie ppkt 4 w paragrafie 4. 

Porozumienie SKS 2018

Szkolny Klub Sportowy – CZAS START !!!

Z przyjemnością informujemy, że decyzją MSiT ponownie zostaliśmy koordynatorem wojewódzkim programu „Szkolny Klub Sportowy”. W związku z tą pozytywną decyzją możemy oficjalnie ogłosić start programu od dnia 1 lutego. Poniżej zamieszczono listę szkół, które kontynuują lub zaczynają z nami współpracę w tym roku. Lista na pewno nie jest bezbłędna dlatego prosimy o informowanie nas w formie mailowej w przypadku złej nazwy szkoły (w związku z reformą) lub innej niezgodnej bądź niejasnej sytuacji. Do dnia 16 lutego br. zamieścimy na stronie „porozumienie dla powiatów, gmin lub szkół” oraz stosowną umowę zlecenie z prowadzącymi zajęcia SKS. W tym roku będą obowiązywały dwie umowy zlecenie na cały okres trwania programu (luty-czerwiec, wrzesień-listopad), a rozliczenie comiesięczne będzie się opierało na zamieszczonym przez nauczycieli skanie raportu za dany miesiąc. Odchodzimy od comiesięcznego przesyłania dokumentów w formie listownej, ale obecna forma wymusza na nauczycielach uzupełnianie dziennika on-line na bieżąco i zamieszczanie raportu do 5 dnia  kolejnego miesiąca. Nie dostosowanie się do powyższych reguł może skutkować zwrotem środków za dany miesiąc do MSiT czego nikt z nas nie chce. Proszę o rozplanowanie 70 jednostek zajęć od 1.02 do 30.11.2018r. tak, aby na koniec roku nie było trudności ze zrealizowaniem wszystkich jednostek. Dziennik on-line zostanie uruchomiony 12 lutego. i to od tego dnia konieczna będzie jak najszybsza rejestracja i zalogowanie w systemie. Zajęcia oczywiście można będzie prowadzić w ferie. Poniżej zamieszczamy również „Regulamin uczestnictwa w programie”.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod adresem sks@kpszs.pl oraz nr telefonu 52 3461338.

 

Regulamin_SKS

Lista szkół SKS

 

 

 

 

 

Nabór na „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2018

Decyzją Ministerstwa Sportu ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy do przystąpienia do udziału w Programie.

Dnia 18 grudnia 2017 r., zgodnie z Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” – decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Informacje odnośnie naboru na rok 2018:

– Grupy, które powstały i rozliczyły się z KPSZS w roku 2017 przechodzą do kolejnej edycji automatycznie – wymagane jest potwierdzenie kontynuacji w formie telefonicznej lub mailowej do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).

– Nowe grupy są zobowiązane poinformować KPSZS mailowo oraz przesłać listownie załączoną poniżej deklarację przystąpienia do programu do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).

– Priorytetem przy rekrutacji jest stworzenie grup w gminach, które w pierwszej edycji programu nie wzięły udziału w projekcie.

– W roku 2018 nauczyciele będą rozliczani na podstawie jednej umowy zlecenie na cały okres trwania projektu oraz elektronicznie załączonego raportu z dziennika on-line z podpisem własnym oraz dyrektora placówki. W związku z zastosowaniem umowy na cały okres trwania programu nauczyciel będzie zobowiązany do zamieszczenia podpisanego raportu z dziennika on-line do 5 dnia kolejnego miesiąca (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec nieznacznemu wydłużeniu). Nie zastosowanie się do w/w wymogu powoduje prawny brak możliwości rozliczenia zadania za dany miesiąc.

Deklaracja-Szkoły-2018

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SKS 2018r_

Decyzja_MSiT_nr_56_z_dnia_18_grudnia_2017_r__-_Program_Szkolny_Klub_Sportowy_2018_z_dnia_18_grudnia_2017_r_

 

Rozliczenie środków własnych w programie „SKS”

Szanowni Państwo, w celu rozliczenia środków własnych (w przypadku wkładu finansowego dokonanego przez powiat, gminę lub szkołę na konto stowarzyszenia na podstawie wystawionej faktury) prosimy o dosyłanie listownie na nasz adres dodatkowej umowy zlecenie nauczyciela celem dokonania przelewu. Wymogiem dokonania przelewu jest uzupełniony dziennik on-line od momentu rozpoczęcia prowadzenia zajęć w roku 2017. 

Aplikacja mobilna SKS – wiadomość od operatora krajowego

Szanowni Państwo,  

poniżej załączamy pismo dotyczące aplikacji mobilnej dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu SKS. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który przedstawia jej funkcjonalności – 

https://www.youtube.com/watch?v=mwl2wRo_A_w .  

Aplikację można pobrać, wyszukując ją bezpośrednio w sklepie Play bądź pod poniższym linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hindbrain.sks&hl=pl  

Przypominamy, że wystartowała strona internetowa programu – www.szkolnyklubsportowy.pl .  

Jesteśmy też na Facebooku – https://www.facebook.com/szkolnyklubsportowy  – to tutaj znajdą Państwo  aktualne informacje dotyczące programu. 

Szanowni Państwo, 

poniżej załączamy pismo dotyczące aplikacji mobilnej dla nauczycieli prowadzących w ramach programu SKS. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który przedstawia jej funkcjonalności – https://www.youtube.com/watch?v=mwl2wRo_A_w .  

Aplikację można pobrać, wyszukując ją bezpośrednio w sklepie Play bądź pod poniższym linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hindbrain.sks&hl=pl  

Przypominamy, że wystartowała strona internetowa programu – www.szkolnyklubsportowy.pl .  

Jesteśmy też na Facebooku – https://www.facebook.com/szkolnyklubsportowy  – to tutaj znajdą Państwo  aktualne informacje dotyczące programu. 

Pismo do nauczycieli – aplikacja SKS

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

Przypominamy, że założona liczba jednostek do wykonania z zakresu „Szkolnego Klubu Sportowego” musi zostać zrealizowana do dnia 30 listopada 2017r. Jeżeli ktoś z Państwa przewiduje problem ze spełnieniem tego wymogu to prosimy o kontakt telefoniczny na nasz numer 52 3461338.