Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Monthly archives "Lipiec"

2 Artykuły

Rozliczanie SKS

 W związku z ciągłymi problemami formalnymi przy projekcie SKS przypominamy, że zasady rozliczania się po wejściu dziennika on-line nie uległy zmianie. Wymagana jest umowa zlecenie (prosimy zapamiętać, że umowa składa się z dwóch stron, a „podpis wystawcy rachunku” należy do Was) oraz wydruk raportu z danego miesiąca z dziennika on-line (zapewne padnie stwierdzenie „dlaczego? przecież KPSZS ma wgląd w dziennik„. Oczywiście, ale przy prawie tysięcznej liczbie nauczycieli bardzo znacząco przyśpieszy to proces rozliczania). Wszyscy jesteśmy ludźmi i dążymy do optymalnego funkcjonowania projektu. Prosimy przede wszystkim czytać dokładnie i do końca informacje zamieszczane na stronie, a na pewno nikt nie popełni błędu.

Ze sportowym pozdrowieniem!

Dotyczy dziennika on-line

Po spotkaniu w dniu 29.06.2017 r z przedstawicielami Ministerstw Sportu i Turystyki oraz Instytutu Sportu na temat projektu Szkolny Klub Sportowy pragniemy poinformować, o bardzo pozytywnym przyjęciu przez MSiT założeń i projektu dziennika elektronicznego. Sukcesywnie trwają prace nad udoskonaleniem dziennika, aby był on coraz bardziej przyjazny dla prowadzących. Jednak aby na koniec roku można było wygenerować całkowity zakres pracy w miesiącach luty – grudzień 2017r. (sprawdzenie przepracowania 70 godzin w skali roku) niezbędne jest uzupełnienie dziennika elektronicznego od momentu rozpoczęcia zajęć. Prosimy o sukcesywne wpisy z brakujących  miesięcy, jednak tak aby były one spójne z przesyłanymi dziennikami z początkowej wersji nie elektronicznej.

W przypadku napotkania trudności z weryfikacją ilości zajęć w danym miesiącu: luty, marzec, kwiecień prosimy o kontakt telefoniczny.