Limit godzin SKS 2023

Informujemy, że istnieje możliwość zwiększenia liczby przyznanego limitu godzin w roku 2023 z 54 jednostek do 70 lub mniej. Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy z podaniem liczby godzin pod adres sks@kpszs.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń.