Ważne informacje! Testy!

Poniżej informacja dotyczące realizacji testów sprawnościowych oraz braków w dzienniku on-line

INSTRUKCJA TESTY SPRAWNOŚCIOWE WIOSNA 2018

PISMO DO NAUCZYCIELI_PROGRAMSKS 

SKS_ARKUSZ_BADANIA