Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Monthly archives "Marzec"

3 Artykuły

Porozumienie OW-JST SKS 2024

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy dla Gmin/Miast/Powiatów lub Szkoły. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Porozumienie z dołączoną fakturą za wkład własny zostanie odesłana na wskazany w porozumieniu adres korespondencyjny.

Umowa Zlecenie SKS 2024

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie dla nauczycieli realizujących projekt SKS w roku 2024. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie jednego egzemplarza na adres Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz.

Informujemy, że możliwość realizacji zajęć i wpisywania w dziennik rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 21 czerwca 2024r. Niestety nie można realizować 3 jednostki zajęć w tyg. w ramach odrabiania miesięcy styczeń i luty. Kwestia dodania 3jednostki (dodatkowej) w tygodniu jest obecnie analizowana.

Szkolny Klub Sportowy 2024

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy informuje, że zostało Operatorem Wojewódzkim programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2024.

Znając wysokość środków przyznanych drogą konkursową przez MSiT dla naszego województwa jesteśmy w stanie przedstawić podstawowe warunki i zakres realizacji programu w pierwszym półroczu 2024 roku t.j.:

– wszystkie grupy zgłoszone (zgodnie z założeniami programowymi) zostały przyjęte do realizacji,

– okres realizacji projektu : 1 styczeń – 21 czerwiec – zajęcia zrealizowane w miesiącach przed rozstrzygnięciem konkursu (styczeń, luty) zostaną rozliczone przez KPSZS na podstawie uzupełnionych raportów realizacyjnych po uruchomieniu elektronicznego dziennika SKS.

– każda grupa ćwiczebna ma do wykonania 48 jednostek ćwiczebnych (1j. = 60minut)

Poniżej załącznik z listą grup – jeden wiersz odpowiada jednej grupie ćwiczebnej.