Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Monthly archives "Marzec"

3 Artykuły

Wpłata środków własnych w ramach programu SKS

Wszystkie szkoły i gminy, które będą dokonywać wpłaty środków własnych do programu „Szkolny Klub Sportowy”, prosimy o nadesłanie drogą mailową dokładnych danych + NIP kontrahenta, na którego ma być wystawiona faktura i wysokość kwoty. Dane proszę przesyłać na adres mailowy anna.lewandowska@kpszs.pl

Odrabianie zajęć !!!

Szanowni Państwo,

Po długich debatach koordynatora krajowego projektu SKS z przedstawicielami MSiT udało się uzyskać akceptację w sprawie możliwości prowadzenia trzeciej jednostki treningowej w tygodniu. Jest to możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to tylko jednostek, które muszą być odrobione ze względu na zbyt krótki okres realizacji całego zadania i brak możliwości rozpisania wszystkich 70 jednostek do 30 listopada. Trzecia jednostka musi być realizowana w inny dzień niż dwie pozostałe.

 

Dziennik SKS

Witam Państwa

W załączniku są  dwa pliki  Excele w formacie xlsm i xls (oba mają ten sam zakres działania) oraz OpenOffice’a bez automatyzacji do ręcznego wprowadzania danych.

OpenOffice’a nie można zautomatyzować. Nie obsługuje Visual Basica… Jest jednak programem bezpłatnym dostępnym w sieci dla każdego użytkownika.

SKS Dziennik

SKS Dziennik

SKS Dziennik