„Przeciwdziałanie Przemocy Seksualnej wobec Dzieci poprzez Rozpoznawanie i Reagowanie”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z „Przeciwdziałanie Przemocy Seksualnej wobec Dzieci poprzez Rozpoznawanie i Reagowanie”

w dniu 09.10.2023r. w godz. 11.00 – 16.00

lub 13.10.2023r. w godz. 10.00 – 15.00

w Sali konferencyjnej w głównym budynku Zawiszy Bydgoszcz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy sks@kpszs.pl

Limit miejsc ograniczony, liczy się kolejność zgłoszeń.