Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Monthly archives "Wrzesień"

3 Artykuły

Testy sprawnościowe

Drogi nauczycielu,

Przypominamy, że zgodnie z założeniami programu Szkolny Klub Sportowy każdy uczestnik zajęć powinien dwa razy w roku zrealizować test sprawnościowy. Na wiosnę ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wykonanie testu sprawnościowego i wprowadzenie wyników do dziennika było opcjonalne. Obecna sytuacja pozwala jednak na realizację jesiennego testu sprawnościowego, dlatego informujemy, że w terminie 23.09-31.10.2020 r. obowiązkiem każdego nauczyciela SKS jest przeprowadzenie testu sprawnościowego w swojej grupie i wprowadzenie wyników do dziennika.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

  1. Test sprawnościowy należy rozpocząć w terminie 23.09-31.10.2020 r. (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć test należy uruchomić go w systemie elektronicznym(link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni(niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK

PILNE! rezygnacje szkół z „sks”

Drodzy nauczyciele, dyrektorzy, koordynatorzy gminni i powiatowi, bardzo prosimy o niezwłoczne informowanie nas drogą mailową – sks@kpszs.pl o ewentualnych problemach z realizacją/kontynuacją projektu „Szkolny Klub Sportowy”, a przede wszystkim o rezygnacji szkoły z kontynuacji projektu w raz z podaniem przyczyny. 

Kontynuacja zajęć SKS

-Umowa SKS został zawarta na okres 2.01.2020-15.12.2020 dlatego zajęcia można prowadzić już od pierwszych dni września (w przypadku braku kontynuacji Programu należy wypowiedzieć umowę zlecenie).

-Należy zaktualizować harmonogram zajęć w Dzienniku, oraz na bieżąco uzupełniać/ odwoływać zajęcia.

-Należy natychmiastowo zgłosić wszelkie zmiany dot. realizacji zajęć np. koniec etatu w szkole, urlop na poratowanie zdrowia, urlop bezpłatny, brak dostępności sali, zmiana osoby prowadzącej itp.

-Nie ma konieczności „nadrabiania” niezrealizowanych godzin, ale jeśli mają Państwo sprzyjające warunki (aktywne dzieci, chętnych rodziców, otwartego dyrektora itp.) można prowadzić 3 godzinę zajęć w tygodniu.

-W dzienniku należy mieć minimum 15 aktywnych dzieci (wraz z wgraną zgodą). Dzieci, które przestają uczęszczać na zajęcia należy dezaktywować i  wpisać nowe do minimum 15.

-Jesteśmy w trakcie konsultacji z Operatorem Krajowym i Ministerstwem Sportu dotyczących zmian w warunkach realizacji Programu. Szczegóły opublikujemy po zatwierdzeniu przez Ministerstwo.

Życzymy Państwu i sobie miłej współpracy, a w przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu