IMS 2017 – dopłaty Szkół i Powiatów

Informujemy, że Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy nie będzie w roku 2017 koordynatorem wojewódzkim XIX IMS, Gimnazjady i Licealiady. W związku z tym prosimy o niedokonywanie wpłat własnych do zadania na konto stowarzyszenia. Wszelkie wpłaty dokonane w 2017 roku zostały lub zostaną zwrócone.