Dotyczy dziennika on-line

Po spotkaniu w dniu 29.06.2017 r z przedstawicielami Ministerstw Sportu i Turystyki oraz Instytutu Sportu na temat projektu Szkolny Klub Sportowy pragniemy poinformować, o bardzo pozytywnym przyjęciu przez MSiT założeń i projektu dziennika elektronicznego. Sukcesywnie trwają prace nad udoskonaleniem dziennika, aby był on coraz bardziej przyjazny dla prowadzących. Jednak aby na koniec roku można było wygenerować całkowity zakres pracy w miesiącach luty – grudzień 2017r. (sprawdzenie przepracowania 70 godzin w skali roku) niezbędne jest uzupełnienie dziennika elektronicznego od momentu rozpoczęcia zajęć. Prosimy o sukcesywne wpisy z brakujących  miesięcy, jednak tak aby były one spójne z przesyłanymi dziennikami z początkowej wersji nie elektronicznej.

W przypadku napotkania trudności z weryfikacją ilości zajęć w danym miesiącu: luty, marzec, kwiecień prosimy o kontakt telefoniczny.