Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Ważne – SKS!

Przypominamy! W przypadku rezygnacji z kontynuowania zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” należy niezwłocznie poinformować KPSZS o zaistniałej sytuacji podając jednocześnie datę ostatnich przeprowadzonych zajęć. Podobnie jest w przypadku zwolnienia chorobowego, opieki itp. (zgodnie z zapisem zawartej umowy)