Nabór na „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2018

Decyzją Ministerstwa Sportu ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy do przystąpienia do udziału w Programie.

Dnia 18 grudnia 2017 r., zgodnie z Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” – decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Informacje odnośnie naboru na rok 2018:

– Grupy, które powstały i rozliczyły się z KPSZS w roku 2017 przechodzą do kolejnej edycji automatycznie – wymagane jest potwierdzenie kontynuacji w formie telefonicznej lub mailowej do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).

– Nowe grupy są zobowiązane poinformować KPSZS mailowo oraz przesłać listownie załączoną poniżej deklarację przystąpienia do programu do dnia 10 stycznia 2018 roku (środa).

– Priorytetem przy rekrutacji jest stworzenie grup w gminach, które w pierwszej edycji programu nie wzięły udziału w projekcie.

– W roku 2018 nauczyciele będą rozliczani na podstawie jednej umowy zlecenie na cały okres trwania projektu oraz elektronicznie załączonego raportu z dziennika on-line z podpisem własnym oraz dyrektora placówki. W związku z zastosowaniem umowy na cały okres trwania programu nauczyciel będzie zobowiązany do zamieszczenia podpisanego raportu z dziennika on-line do 5 dnia kolejnego miesiąca (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec nieznacznemu wydłużeniu). Nie zastosowanie się do w/w wymogu powoduje prawny brak możliwości rozliczenia zadania za dany miesiąc.

Deklaracja-Szkoły-2018

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SKS 2018r_

Decyzja_MSiT_nr_56_z_dnia_18_grudnia_2017_r__-_Program_Szkolny_Klub_Sportowy_2018_z_dnia_18_grudnia_2017_r_