Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Daily archives "23 stycznia 2020"

2 Artykuły

Umowa z nauczycielem SKS – 2020

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie SKS na rok 2020r. Prosimy nauczycieli zakwalifikowanych do programu o wydrukowanie, zapoznanie się z warunkami umowy, wypisanie i przesłanie listowne wraz z załącznikiem ZZA (uzupełnionym zgodnie z instrukcją) na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. 

Dokumenty potrzebne do wypłaty wynagrodzenia za pracę 

Umowa_zlecenia_SKS 2020

zus-zza-zgloszenie-do-ubezpieczenia-zdrowotnegozgloszenie

 

Porozumienie SKS 2020

Poniżej zamieszczamy porozumienie współpracy w programie Szkolny Klub Sportowy na rok 2020. Prosimy Gminy/Powiaty/Miasta oraz w przypadku Szkół bez wsparcia Samorządu lokalnego o wypełnienie porozumień i załącznika oraz przesłanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS. Jeden egzemplarz uzupełnionego porozumienia odeślemy na wskazany adres.

Porozumienie_o_współpracy-SKS-OW-szkołaJST-2020-1

Zał. nr 1 – lista grup