SZKOLNY KLUB SPORTOWY

 Bydgoszcz dn. 02.02.2017r.

 

                                                                                                               Powiaty, Gminy, Miasta

 

            Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych pragnie poinformować, że po złożeniu oferty do Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało wybrane w konkursie ofert na operatora wojewódzkiego programu  „Szkolny Klub Sportowy”.

W związku z powyższym, po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim przedstawiamy w załączniku listę Szkół zakwalifikowanych do realizacji projektu w terminie 01.02.2017r. – 15.12.2017r. Prosimy w pierwszej kolejności o potwierdzenie udziału wymienionych grup na załączonej liście oraz uzupełnienie pustych kolumn po prawej stronie listy i odesłanie na  adres mailowy sks@kpszs.pl

Informacje związane z opłatami (umowa zlecenie, oświadczenia, nr konta), założeniami programowymi oraz dziennikiem zajęć (w załączeniu dziennik zajęć obowiązujący do czasu wyłonienia obsługi elektronicznej w konkursie) będą umieszczane na naszej stronie internetowej www.kpszs.pl

Prosimy o przekazanie informacji do osób prowadzących zajęcia!

Życzymy owocnej współpracy w realizacji tego unikalnego programu MSiT.

P.S. Wszelkie informacje (szkolenia, testy sprawnościowe, założenia programowe itp.) od operatora krajowego będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.

Załączniki:

lista szkół SKS

lista szkół SKS

SKS tymczasowy dziennik

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                    Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie

                                                                                Związków Sportowych