Rozpoczęcie zajęć SKS

W związku z koniecznością przeprowadzenia 70 jednostek (jedn.=1h) zajęć w terminie 1.02.2017r. do 30.11.2017r.,prosimy grupy, które jeszcze nie realizują zajęć w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” o jak najszybsze ich rozpoczęcie.

Po ustaleniach z MSiT istnieje możliwość prowadzenia zajęć w dniach wolnych od nauki –  ferie zimowe i letnie. Na chwilę obecną nie ma możliwości prowadzenia zajęć w formie blokowej (kumulowanie godzin SKS – np. 2h jednorazowo)